II. Rákóczi Ferenc 1735 április 8-án Rodostóban halt meg

II. Rákóczi Ferenc a szatmári béke után 1711-ben az amnesztia helyett a száműzetést választotta.

Lengyelország és Franciaország után a törökországi Rodostó lett élete utolsó állomása. 1720-tól e városban élte élete utolsó tizenöt esztendejét a magyar emigránsok kis csoportjával körülvéve. A rodostói magyarok egykori lakóhelyét máig Magyarok utcájának nevezik. II. Rákóczi Ferenc Rodostóbanszigorú rend szerint élt, egész nap foglalatoskodott. Folytatta a Grosbois-ban megkezdett Vallomásait és befejezte a már Franciaországban papírra vetett Emlékiratait a szabadságharc történetéről.

A Rákóczi emigráció éveinek történetét a „Törökországi levelek”-ben egykori belső apródja, majd íródeákjam, Mikes Kelemen  ő örökítette meg.

  1. április 8-án halt meg a fejedelem. „Amitől tartottunk abban már benne vagyunk.Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel, ma nagy péntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyánkat, halálokat kell siratnunk, …”
  2. Rákóczi Ferenc személyében halt meg Erdély utolsó fejedelme. Szívét – végakarat szerint – Franciaországba, Grosbois-ba küldték, a kamalduliak kolostorába. Szintén végakarata volt, hogy édesanyja mellé Isztambulba, a Szent Benedek templomba temessék.

Dr. Tamás Edit

Feltöltő

Fel