A 100 évvel ezelőtt a proletárdiktatúra alatt kivégzett Becker Andrásra emlékezett a SWAK

Április 7-én, Becker András kivégzésének napján megemlékezést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) a helyi római katolikus temetőben. A Himnusz hangjai után Tarnavölgyi László, az egyesület elnöke mondott emlékbeszédet Becker András 2017 novemberében felavatott síremlékénél.

“Ma Becker András gazdálkodóra, huszárőrmesterre emlékezünk, aki Sárospatak mártírjaként halt kegyetlen halált 1919. április 7-én az Isten-, ember- és nemzetellenes proletárdiktatúra féktelen vérengzése alatt. Februárban minden éven az ő emléktábláját koszorúzzuk meg a volt városháza bejáratánál a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A megemlékezések szónokai sok mindent elmondanak a vörös terror kegyetlenségeiről, ám kevés szó esik Becker Andrásról, talán még a sárospatakiak sem tudják, hogy ki volt ő és miért pont az ő emlékét megörökítő táblához járulnak emlékezni” – szólt az emlékező közösséghez a SWAK vezetője, aki felidézte, hogy az egyesület másfél ezelőtt az új síremlék avatásakor vállalta, hogy a jövőben minden év április 7-én, Becker András gyalázatos kivégzésének évfordulóján megemlékezést szervez a nemzeti ellenállás sárospataki hősének tiszteletére.

A 100 évvel ezelőtti sárospataki eseményeket Dr. Váry Albert ügyvéd, politikus és koronaügyész-helyettes A vörös uralom áldozatai Magyarországon címmel 1922-ben megjelent könyve segítségével elevenítette fel a szónok:

„1919. április 7-én Sárospatakon ellenforradalmi felkelés ütött ki. Ezt a mozgalmat Becker András sárospataki lakos vezette, de tervének időelőtti elárulása folytán letartóztatták. Letartóztatása közben több vöröskatonát megsebesített, egyet pedig agyonlőtt. Az esetről a sátoraljaújhelyi forradalmi törvényszék értesülvén, nyomban kiszállt Sárospatakra. A forradalmi törvényszék elnöke, Knall Budapesten volt, tehát Galamb, Morvai és Hencz ítélkeztek. Láng vádolt. A bíráskodás csak formaság volt. A Sárospatakon megtartott tárgyaláson halálra ítélték s nyomban felakasztották Beckert a sárospataki városháza kapujának vasrácsára nagyszámú nézőközönség jelenlétében.”

Becker András kivégzésekor összeterelték a lakosságot és kényszerítették, hogy végignézze a kegyetlen kivégzést, amelynek más célja nem volt, mint a megfélemlítés és az elrettentés. Nem engedték számára a végtisztesség megadását, a temető árkában földelték el, új sírhelyét akkor kapta, amikor rehabilitálták.

“Most itt a temetőben, a másfél évvel ezelőtt emelt új síremlékénél az ő emléke előtt hajtunk fejet, miközben nem feledjük, mert nem feledhetjük a többi áldozatot sem. Emlékezni kell a hősökre, de nemcsak azért, mert elődeink, apáink, nagyapáink, dédapáink voltak, hanem mert a legdrágábbat, az életüket adták a nemzetért, a hazáért, melyet hűséggel szolgáltak, amíg szolgálhatták. S nekik köszönhetjük, hogy „él nemzet e hazán” – zárta emlékbeszédét a civil szervezet elnöke.

Az említett forrás egyébként egy másik sárospataki áldozatot is említ név szerint: Riskó József sárospataki gazdaembert is elfogták és beszállították Sátoraljaújhelyre, ahol április 9-én halálra ítélték s a Kossuth-szobor előtt előző nap felállított akasztófára felakasztották.

Az utókor kötelessége az áldozatok emlékének ápolása, hogy a hazájukért életükkel fizető példaképek példaképek maradhassanak az új és újabb generációk számára is. Becker András is ilyen példakép, a nemzeti ellenállás hőse, kinek emléke, neve, tette és sorsa nem merülhet a feledés homályába.

Az emlékező közösség ezután Rák Gergő, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákja tolmácsolásában hallgatta meg Wass Albert Temetőben című versét, majd Liga Konrád sárospataki káplán mondott imát. A megemlékezésen közreműködött szoprán szaxofonon Bálint Béla, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

A megjelent szervezetek és magánszemélyek elhelyezték Becker András síremléknél a megemlékezés koszorúit és virágait, majd az emlékező gyülekezet zárásként elénekelte a Szózatot.

Becker András, nyugodj békében, emléked megőrizzük!

(Fotók: Lencsés Anna)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel