Mese, mese, mátka…

A mese fejlesztő hatása valamennyiünk számára ismert – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője.

A mesehallgatás során beindul a gyermekek fantáziája, bővül a szókincsük, hiszen új szavakat és kifejezéseket tanulnak meg. A mesék pozitívan befolyásolják  érzelemvilágukat és nyugtató hatással is bírnak. A népmeséket hallgató gyerekek olyan érzelmeket és viselkedésmintákat kapnak a mesehallgatás során, amelyek hosszú távon megmaradnak és hatnak személyiségükre, viselkedésükre.

Mindezek miatt az óvodában, – de már a bölcsődében is – nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink minél gyakrabban és minél több mesét halljanak az óvodapedagógusoktól és kisgyermeknevelőktől.

Naponta minimum kétszer mesélünk. Délelőttönként a mindennapos mese élményét élhetik meg a gyerekek, délután pedig – elalvás előtt – szintén mesélünk. Napközben képeskönyveket, gyermekújságokat lapozgatunk, olvasgatunk nekik az érdeklődésüknek megfelelően. Mindezeket látva és hallva óvodásaink maguk is sokat mesélnek, báboznak. Sokan önállóan is tudnak már mesét mondani és nagycsoport végére, gyakran már ők mondják az elalvás előtti mesét a csoporttársaiknak.

Intézményünkben minden éven megrendezzük a Házi Mesemondó Versenyt, melyre önként jelentkezhetnek a nagycsoportos gyerekek.  Az idein, melyet április 2-án tartottunk, 24 kisgyermek mondta el kedvenc meséjét az óvónénikből álló „zsűrinek”.

Valamennyien bátran, hangsúlyozva, szépen meséltek, így mindenki győztes lett.
A részvételért emléklapot és munkafüzetet kaptak.

A legszebben mesélő 6 gyermek:

Csornyák Dorka és Fazekas Tamás I.,

Koleszár Kamilla II.,

Répási Gergely és Becskeházi Borbála Nóra III. helyezettek, továbbá Guba Blanka különdíjas a regionális mesemondó versenyen is képviseli majd  intézményünket.

 

Feltöltő

Fel