Pályázati felhívás tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tűzifa szállítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a tüzelőutalvány formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatás esetén a kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű kemény tűzifa, 2019. május 1. és 2020. április 30. közötti időtartamra történő szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére.

Pályázatot nyújthat be valamennyi tűzifa értékesítésével foglalkozó, sárospataki székhelyű vagy telephelyű egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, akik kis összegű (minimum 12.000,- Ft értékű) utalványok beváltását is vállalják.

Nem nyújthat be pályázatot az, akivel a pályázat tárgyának vonatkozásában korábban megkötött szerződését Sárospatak Város Önkormányzata rendkívüli felmondással megszüntette.

A pályázatban közölt árajánlatnak tartalmaznia kell a fűrészelt és a hasított kemény tűzifa ÁFA-val növelt fogyasztói árát és annak szállítási költségét, 1 mázsára levetítve.

Az árajánlatokat tartalmazó pályázatot írásban, zárt borítékban

2019. április 17. napján (szerda) 16 óráig

kell benyújtani a Sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.).

A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét és a pályázat tárgyát.

A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő zárt ülésén kerül sor.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság Sárospatak belvárosában az utalványok beváltására megfelelő helyiséget biztosít.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a beérkezett pályázatokat az összességében legelőnyösebb árajánlat alapján nyilvánítja nyertesnek.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntéséről a pályázót a Sárospataki Polgármesteri Hivatal írásban, a határozat megküldésével értesíti.

A nyertes pályázóval Sárospatak Város Önkormányzata nevében a polgármester köt megállapodást, határozott időre, 2019. május 1-től 2020. április 30-ig terjedő időtartamra.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben felvilágosítás kérhető a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a (47) 513-246-os telefonszámon.

Feltöltő

Fel