Sárospatak Város Önkormányzata 2019. március 29-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. március 29-én (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 8/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Sárospatak város sportfeladatairól szóló 12/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

3. Javaslat bölcsődei intézményi térítési díjra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Javaslat a 132/1981. (VII. 28.) számú VB. határozattal védelem alá helyezett Iskolakert védettségének megerősítéséről szóló 22/2007. (X. 1.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a 216/1977. (IX. 27.) számú VB. határozattal védelem alá helyezett Várkert védettségének megerősítéséről szóló 23/2007. (X. 1.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a III/1984. számú Tanács rendelettel védelem alá helyezett Mandulás növényvilága védettségének megerősítéséről szóló 24/2007. (X. 1.) rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló Sárospatak város 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: dr. Téglás István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője

8. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Beszámoló A Művelődés Háza és Könyvtára könyvtári intézményegységének 2018. évi szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
Véleményezi: Humán Bizottság

11. Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára könyvtári intézményegységének 2019. évi szakmai munkatervére
Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
Véleményezi: Humán Bizottság

12. Javaslat a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

13. Javaslat a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. között létrejött bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

16. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézete intézményvezetői pályázati kiírására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézmény átszervezésének véleményezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

18. Javaslat a Sárospataki Torna Club 2019. évi támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

19. Javaslat a Sárospatak, Kazinczy út 19. szám alatti ingatlan egy részének értékesítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Javaslat a „Kurucok földjén, Rákóczi nyomában” című történelmi vetélkedő támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

21. Tájékoztató a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület eddig végzett tevékenységéről (az anyag később kerül kézbesítésre)
Előterjesztő: Hoffmann-Erdei Enikő egyesületi elnök

22. Tájékoztató a sportegyesületek és sportolók 2018. évi támogatásának felhasználásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

23. Tájékoztató az elkészült Tokaj és környéke Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

24. Tájékoztató az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében” elnevezésű projektben végzett tevékenységről (szóbeli)
Előterjesztő: Kordás Ágnes projektmenedzser

25. Tájékoztató az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében” elnevezésű projektben végzett tevékenységről (szóbeli)
Előterjesztő: Kordás Ágnes projektmenedzser

26. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2019. március 22.

Aros János

Feltöltő

Fel