Tanítók Napja Sárospatakon

2019-ben 150 éves az állami tanítóképzés, a felsőfokú tanítóképzés pedig 60 esztendős. E jeles évszámok nyomán határozott úgy az ország tanítóképző intézményeinek vezetői közössége, hogy Gergely napján az iskolák patrónusa, Nagy Gergely pápa tiszteletére – hagyományteremtő szándékkal – „Tanítók Napja” elnevezésű rendezvények megszervezésére kerüljön sor az ország tanítóképzési helyszínein. E rendezvénysorozathoz csatlakozott Campusunk is „Örökség és megújulás” című eseményével, amelyet március 12-én tartottunk dísztermünkben.

A Pataki Képző 160. tanévét tavaly ünnepeltük, s úgy véljük, a 160 esztendő alatt méltán országos hírűvé vált szellemi örökség ápolása nemcsak szakmai, hanem erkölcsi kötelességünk is, emellett azonban a XXI. század kihívásainak megfelelő megújulási lehetőségeket is szem előtt kell tartanunk. A „Tanítók Napja” előadásait tehát erre a két pillére építettük: az országos hírű pataki képzős tanárok emlékének megidézése mellett a tanítói hivatás jelenkori kihívásait, valamint az innováció terén elért „jógyakorlatokat” is bemutatták az előadók.

Dr. Kelemen Judit főigazgató, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, majd Donkó József tankerületi igazgató köszöntőjét követően Kovácsné Dr. Nagy Emese dékán (EKE PK) plenáris előadás formájában mutatta be a közoktatás megújulási lehetőségeit. Ezt követően a Pataki Képző ikonikus pedagógusainak emléke előtt tisztelegtek az előadók: Balogh István ny. főisk. docens a 160 esztendő alatt Patakon működő alkotó rajztanárok munkásságát mutatta be kisfilm formájában, Feróné Komolay Anikó ny. főisk. docens Ködöböcz József, a tanítók tanítója alakját idézte meg személyes emlékei által, Tamás Erzsébet gyémántdiplomás tanítónő pedig valamennyi képzős tanárára emlékezett összefoglaló előadásában. Id. Sipos György 50 esztendős munkásságát Kőszegi Ferenc mesteroktató mutatta be, Gonda Sándorné főigazgató-helyettes gazdag életútját pedig Szegediné Gonda Zsófia, a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettese vetítette elénk. Kötetlen beszélgetéssel zárult a tartalmas szakmai program.

Hír: Sárospataki Comenius Campus, Főigazgatói Hivatal
Fotó: Sasi Gábor

Feltöltő

Fel