Szimpátiatüntetést tartottak a székely szabadság napján

Autonómiát Székelyföldnek! – Szimpátiatüntetést tartottak a székely szabadság napján a Sárospataki Wass Albert Kör szervezésében

Március 10. a székely szabadság napja. Ezen a napon Székelyföld mellett sok más településen tartanak szimpátiatüntetéseket, kiállva a székelyek autonómiatörekvése mellett. Sárospatakon 2013. óta a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) felhívására minden éven összegyűlnek a Wass Albert emlékkőnél azok, akik támogatják székely nemzettestvéreink jogos követelését. Egyesületünk szervezésében, a helyi önkormányzat támogató együttműködésével idén is megrendezésre került március 10-én az autonóm székelyföldi régió létrejötte melletti szimpátiatüntetés a Wass Albert parkban.

A Himnusz közös eléneklése után sorrendben Tarnavölgyi László, a SWAK elnöke és Aros János polgármester szóltak a megjelentekhez. A szónokok felidézték e nap történelmi előzményét. 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúkat. Bágyi Török János tanár, Martonosi Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos a Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak. A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is. A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében. A székely szabadság napja tehát valójában a Székely Vértanúk Emléknapja, s ez a nap az elmúlt években az autonómiaküzdelem legfontosabb napjává vált.

Elhangzott, hogy a román adminisztráció közigazgatási terve a székelyföldi megyék elsorvasztását, illetve felszámolását vette célba. Ebben a történelmi régióban közel 75%-os többséget alkot a magyar nemzeti önazonosságú székelység. Ha a tervezett intézkedések megvalósulnának, akkor jelentősen megváltoztatnák a lakosság arányait, korlátozva ezzel a székelyek nemzetközi normákból eredő jogait és szabadságjogait. A felszólalók emlékeztettek arra, hogy az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás európai elvének, amelyet több Európa tanácsi dokumentum is kifejez és az Európai Unió számos országában működik. Sajnos – mutattak rá a szónokok – a román hatóságok sokszor mondvacsinált ürüggyel, jogi csűrés-csavarással akadályozzák az erdélyi magyarságot jogaik gyakorlásában, szimbólumaik viselésében. Véget kell vetni a kettős mércének és a székelyeknek is meg kell kapniuk azokat a jogokat, amelyeket más kisebbségek élveznek Európában – követelték a sárospataki szimpátiatüntetés szónokai.

Sárospatak egyébként elsők között állt ki a székelyek követelése mellett. A sárospataki városházára elsők között tűzték ki a székely lobogót, és az önkormányzat vezetése folyamatosan építi kapcsolatait az erdélyi, székely településekkel. Romániának – mely épp most tölti be az EU soros elnöki tisztét – maradéktalanul biztosítania kell az európai és nemzetközi jogrenddel és gyakorlattal, valamint saját vállalásaival összhangban a területén élő nemzeti kisebbségek jogainak szabad és teljes körű gyakorlását – hangzott el a Wass Albert parkban megtartott szimpátiatüntetésen, melyről az országos közszolgálati M1 csatorna élőben tudósított.

Az emlékező, illetve tiltakozó beszédek elhangzása után Földházi István egyesületi tag ismertette egy erdélyi magyar édesanya levelét, melyet az anyaországi magyarokhoz írt. Ebben a szerző számba veszi mindazt a sok kincset, amivel az erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, felvidéki magyarok gazdagították a magyar nemzetet és a hazát, végezetül pedig arra hívja fel az anyaországi magyarok figyelmét, hogy ne gyűlölködjenek és energiájukat a nemzet számára hasznosítsák. A levél ismertetését követően Sinkóné Tóth Zsuzsanna, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanára tolmácsolta Reményik Sándor Keserű szívvel című versét, majd az iskola diákjai – Deák Eszter, Majdanics Diána és Zsólyomi Samu – adták elő Csézy Ez az otthonunk című dalát.

Az emlékező közösség a Szózat és a Székely himnusz közös eléneklésével zárta a mintegy bő félórás sárospataki szimpátiatüntetést, melyen a szemerkélő eső ellenére több tucatnyian vettek részt.

(Fotók: Földházi István, Dr. Pándy-Szekeres Dávid)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel