Tájékoztató a hulladékszállítás rendjéről

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a zöldhulladék gyűjtését a 2019. március és 2019. december 15. közötti időszakban kéthetente végzik.

Sárospatak közigazgatási területén az első gyűjtés 2019. március 14-15. napján lesz – ezt követően kéthetente -, hiszen a március 15-ei ünnepnapon a hulladékszállítás rendje a megszokottak szerint fog alakulni.
A közszolgáltató tájékoztatása szerint a zöldhulladékot az erre rendszeresített, BMH Nonprofit Kft. logóval ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, ingyenesen biztosított zsákba szállítják el! A gyűjtőzsákba falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. helyezhető. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
Amennyiben a közszolgáltató munkatársai nem kizárólag zöldhulladékot, hanem háztartási hulladékot és egyéb nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el!

A zöldhulladék elszállításának további időpontjairól a www.bmhnonprofit.hu oldalon Sárospatak települést kiválasztva, a 2019. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

Aros János, polgármester

Feltöltő

Fel