Sárospatak Város Önkormányzata 2019. február 22-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. február 22-én (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjára
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Beszámoló a sátoraljaújhelyi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Aradi Albertné intézményvezető
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi szakmai tevékenységéről és 2019. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor a SIDINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi pénzügyi tervére
Előterjesztő: Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosítására
Előterjesztő: Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjára
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára 2019. évi munkatervére és szolgáltatási tervére
Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
Véleményezi: Humán Bizottság

11. Javaslat a Sárospatak, Budai Nagy Antal utca 13. szám alatti ingatlan kedvezményes telekértékesítési program keretein belül történő értékesítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Kommunális Szervezet közötti használatba adási szerződés IV. módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Javaslat az EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében” című pályázathoz közös közbeszerzési- és beszerzési szabályzat módosításának elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

15. Javaslat az EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak-Tokaj térségében” című pályázathoz közös közbeszerzési- és beszerzési szabályzat módosításának elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

16. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Hajdu Imre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

17. Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal” TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005 elnevezésű projektben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Prókai Orsolya projektvezető
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

18. Tájékoztató a 2018. évi testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

19. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel