Sárospatak Város Önkormányzata 2019. február 1-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. február 1-jén (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Javaslat a 2019. évi startmunka programokra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

7. Javaslat a vasútállomás épületének felújításához, valamint az intermodális csomópont kialakításának megvalósításához kapcsolódó szakági közlekedéstervező kiválasztására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a Sárospatak, belterület 2952. helyrajzi számú ingatlanra beérkezett vételi szándék elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat a polgármester cafetéria-juttatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Javaslat a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmére
Előterjesztő: Gulybán László a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat a Vajdasági Ifjúsági Fórum kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Javaslat a Magyar Bábjátékos Egyesület kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

14. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

15. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2019. január 25.

Aros János

Feltöltő

Fel