Hirdetmény egyszeri segélyről és kivételes nyugellátás-emelésről

HIRDETMÉNY

Tisztelt Sárospataki Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – az arra jogosult kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor, melyben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egyészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).

Egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő személy részére évente egy alkalommal, ha olyan élethelyzetbe került, amely a létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
• a 75.000,- Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
• a 85.000,- Ft-ot, ha egyedül él.

Nem engedélyezhető egyszeri segély annak, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) – c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Letölthető dokumentum: kiveteles nyugellatas emeles–egyszeri nyugdijsegely-kerelem.pdf

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá nők kedvezményes nyugdíjában részesül, valamint aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) – c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Letölthető dokumentum: kiveteles nyugellatas emeles-meltanyossagi nyugdijemeles-kerelem.pdf

A fenti összegek esetében a hadigondozotti ellátás(ok) összegét is figyelembe kell venni.

Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem a mellékelt formanyomtatványon, a szükséges igazolások csatolásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak valamennyi kormányablakában (Sárospatakon a Kossuth Lajos út 44. szám alatt) előterjeszthető.

A kérelemhez csatolni szükséges:
• a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül betegséget igazoló kórházi, szakorvosi igazolást,
• a havi rezsiköltségről szóló igazolást,
• a havi gyógyszerköltség igazolást,
• az egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.

Sárospatak, 2019. január 17.

Tisztelettel: Aros János

Feltöltő

Fel