Névadójára emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör az írófejedelem születésének 111. évfordulóján

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott január 8-án Wass Albert születésének 111. évfordulóján. A Wass Albert parkban megjelenteket a sűrű hóesés sem riasztotta el. Az emlékező közösséget a Himnusz eléneklése után Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke méltatta az 1908. január 8-án a Kolozsvárhoz közeli Válaszúton született Baumgarten irodalmi díjas írót.

Az erdélyi írófejedelem élete egyetlen feladatának nemzete megmentését és szolgálatát tartotta. Takaró Mihály irodalomtörténész Wass Albertet a nagy írók és nagy emberek között tartja számon a magyar kultúrában. A XIX. század második felétől kezdve úgy tűnt, hogy a polgári létből kiábrándult művészek csak akkor tudnak igazán alkotni, ha a polgári néptől méltatlan életet élnek. Wass Albert azok közé tartozik, akik úgy hagytak hátra hatalmas és értékes életművet, úgy hoztak létre maradandó műalkotásokat, hogy nem kellett megmártózniuk a sárban, az alkoholban, a drogban, vagy az erkölcstelenség mocsarában – húzta alá a szónok, aki így fejezte be emlékbeszédét: “Wass Albert azért is tartozik a nagy íróink közé, mert a leélt kilenc évtizedében a huszadik századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét a legnagyobb méltósággal meg-, és végigélte. Számunkra a nemzetéért aggódó és cselekvő Wass Albert iránytű, igazodási pont, aki követendő, akihez ragaszkodunk és ragaszkodnunk kell. A Sárospataki Wass Albert Kör fontosnak tartja ápolni az emlékét, megismerni és megismertetni műveit, valós életútját. Hazaszeretete, erkölcsi tisztasága és irodalmi nagysága együttesen emeli őt valamennyi magyar számára hiteles példaképpé.”

Lencsés Anna egyesületi tag olvasta fel Wass Albert Mikor mégis egyedül vagy című, az ember és a természet kapcsolatát is taglaló írását, majd a Kör egy másik tagja, Pándy-Szekeres Anna közölt részleteket a szerző talán legismertebb verséből, az Üzenet haza című költeményből. Ezt követően az egyesület elnöksége, illetve a Vitézi Rend B.A.Z. Megyei Székkapitányságának képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit az emlékkövön.

A megemlékezés a Szózat és a Székely himnusz közös eléneklésével ért véget.

Fogadjuk meg Wass Albert intelmeit és kövessük őt méltó módon azon az úton, melyen hontalanul is megmaradt élete végéig „töretlen hittel ember és magyar”!

Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Fotók: Pándy-Szekeres Dávid és Földházi István

Feltöltő

Fel