Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében, – mely 2019. január 1. napjától hatályos módosítás –

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény kihirdetésének időpontja 2018. december 20. napja, tehát a módosítás értelmében a 2018. december 20. előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények – kutak – fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31. napjáig kell kérelmezni. Ezen határidő leteltét követően csak vízgazdálkodási bírság megfizetése mellett tehető meg mindez.
A Nemzeti Agrárkamara tájékoztatása szerint az engedélyeztetési eljárás lefolytatásának menetéről, annak egyszerűsítéséről további egyeztetések várhatóak a jogalkotókkal.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Feltöltő

Fel