Tájékoztatás a városrendezési terv módosításáról

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, a tervezőket és egyéb szakembereket, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2018 (XI.30.) sz. határozatával illetve 23/2018.(XII.03.) önkormányzati rendeletével döntött a városrendezési terv 2018. évi módosításáról. A rendezési terv 2019. január 2-án hatályba lépett.
A jóváhagyott településrendezési terv közhiteles, digitális formátumban elérhető és megtekinthető:
• Sárospatak város honlapján (http://varoshaza.sarospatak.hu/varosfejlesztes-varosrendezes/) vagy papír alapon
• a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Feltöltő

Fel