Hirdetmény a fürdőbérlet támogatásban részesülők körének bővítéséről

HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 14-én megtartott ülésén döntött a fürdőbérlet támogatásban részesülők körének bővítéséről.

2019. január 1. napjától a települési támogatásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a értelmében:

„(1) Kérelemre fürdőbérlet támogatása állapítható meg annak a Sárospatak Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek:
a) aki a 70. életévét betöltötte, vagy
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül és ennek tényét a számára kiállított érvényes hatósági igazolvány bemutatásával igazolja.

(2) A támogatással a kérelmező a Végardó Fürdőbe 30 alkalomra szóló bérletre (a továbbiakban bérlet) jogosult, mely bérletet a támogatást odaítélő határozattal egyidejűleg kap kézhez.

(3) A támogatás ugyanazon kérelmező részére évente egy alkalommal állapítható meg.

(4) A bérlet más személy részére nem ruházható át és felhasználása tárgyévben lehetséges.”

A fentiekre tekintettel tájékoztatom a fogyatékossági támogatásban részesülő sárospataki lakosokat, hogy a fürdőbérlet támogatás iránti kérelem a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban (Sárospatak, Rákóczi út 32.) ügyfélfogadási időben előterjeszthető.

Kérem, hogy a kérelem benyújtásához hozza magával lakcímkártyáját és azon érvényes hatósági igazolványát, amely igazolja, hogy fogyatékossági támogatásban részesül.

Sárospatak, 2019. január 7.

dr. Vitányi Eszter sk.
jegyző

Feltöltő

Fel