A Sárospataki Irodalmi Olvasókör novemberi összejövetelén Bari Gábor munkásságát ismerhették meg

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör novemberi összejövetelén Bari Gábor költő, író: Csendvirágok c. kötetét és a munkásságát ismerhették meg a Köri tagok és az érdeklődők. Bevezetésként Czabányi Attila, szíves közreműködésében, zenei aláfestéssel hallgathattuk meg a költő: Bodrogközi elégia, Dícsérjen a szó c. költeményeit. Körmös Mária, a Bodrogközi Emberért és Emberségért Egyesület elnöke: Ha tehetném és az Ölelkező fák c. verseket
mutatta be a jelenlévőknek.

Megtudhattuk, hogy Bari Gábor, a közeli Pácinban, nagycsaládban született, öt testvérével és a családtagokkal különleges és meghatóan szép a kapcsolatuk, az összetartozásuk. Bari Gábor már gyermekkorában is szerette a verseket, versírással is próbálkozott. Nagy ismeretlenségből tűnt fel a különleges és meghatóan szép költészetével. Igen tevékeny munkásságát Barati Attila, Pácin település polgármestere, ”Közösségért” emlékplakettel ismerte el.

Bari Gábor, házastársával Miskolcon telepedett le, és a munkaköre mellett egymás után jelentek meg a színes képekkel illusztrált különleges, értékes verseskötetei. 2003-ban Jelek az út mentén, 2004-ben Múló idők nyomán, 2007-ben: Őszi üzenet, 2009-ben: Árnyak tánca, 2010-ben: Versekben álmodó, 2011-ben: Völgyből, ha kiáltok, 2012: Érintések csendvilágban, 2013-ban: Esti ég alatt, 2014: Randevú emlékeimmel, 2016: Csendvirágok, 2017-ben: Sorsválasz c. kötetek, amelyekben prózai írások is olvashatók, ”amelyek a versek írása közben születtek, hogy más műfajban is próbára tegye alkotó képességét is”. Példaképei: Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, József Attila, Radnóti Miklós. A költészete különleges, színvonalas és nagyon értékes. Több irodalmi műfajban is jeleskedett, és a számok bűvöletében is él. A 178 szonett, a 2×4 és a 2×3-soros versei, a 70.születésnapja alkalmából ajándék az Olvasónak. Megjegyezte, hogy a családjában hárman haltak meg 77 évesen. Az „Őszi üzenet”, a tizenharmadik kötet címadó költeménye, és 1313 verset tartalmaz. A „Sorsválasz” c. könyvében 77 vers és 28 próza olvasható. Ebben a kötetben a prózai írások mellett a kedves felesége elhalálozásának is versekben méltó emléket állít.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Különleges, lebilincselő munkásságához, a formai megjelenítésében ízléses és példaértékű köteteihez szívből gratulálunk, és további sok sikert, jóegészséget kívánunk.

Halász Magdolna, a Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnökének beszámolója

Feltöltő

Fel