Dr. Ringer István tartott előadást a Sárospataki Irodalmi Olvasókör legutóbbi összejövetelén

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör novemberi összejövetelén bevezetésként Czabányi Attila, kiváló közreműködésében hallgathattuk meg Borúth Elemér: Az újhegyi Várhegyen, és az Emlékkép az ujhelyi turisták szebb napjainak történetéből, zenével is illusztrált különleges műveket.

Ezután Dr. Ringer István, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Emlékmúzeum igazgatója, régész: „ Az újhelyi Várkutatás újabb eredményei-t”, az ”Egy eltűnt vár nyomában” c. film bemutatásával ismerhettük meg.

Megtudhattuk,hogy a Vár a 19.században „teljesen eltűnt”,a földdel vált egyenlővé. Détshy Mihály és Szűcs Jenő írott forrásokkal bizonyították, hogy „az Árpád-kori forrásokban szereplő vár nem a mai Sárospatak területén keresendő, hanem a Sátoraljaújhely határában lévő Várhegyen állt,”és a 19.században a földdel vált egyenlővé. Détshy Mihály értelmezése szerint: „Patak: magas erdő uradalom felett”. 1986-ban Nováky Gyula és Sándor Péter vezetésével kutatómunka kezdődött el. A terület gaztalanítása után különféle felméréseket végeztek el.

A források szerint az újhelyi Vár a tatárjárás után épült a 334 magas andezit sziklára. 1261-ben említik először, IV. Béla és fia István tulajdonaként. 1262-ben keletkezett oklevél szerint királyi és királynői tulajdon, majd a vár egyik részét eladományozták, és fontos stratégiai pontként is szolgált.1390 és 1428 között a Perényi-család tulajdona. 1429-ben Zsigmond király eladta a Pálócziaknak. Ekkor nők is laktak itt. 1538-ban a Vár elpusztult.

2008-ban a régészeti feltáró munkát műszeres feltárással kezdték el. Az Árpád-kori Vár meredek lépcsői teljesen elpusztultak, majd a 2,3 méter földréteg eltávolításával az északi részen feltárult a háromszög alakú bástya, az Árpád-kori torony, a külső és a belső vár vastag kőfalai is. 2017-ben az elnyert turisztikai pályázati támogatás felhasználásával a letisztító munka és a műszeres feltárás következett. Nagy segítséget nyújtottak a civil hallgatók, a régészeti önkéntesek is. Letisztították a Várhoz tartozó 146 lépcsőt, feltárult a háromszögű keleti torony, a Déli belső vár is. A kutatások során Árpád-kori leleteket, edényeket, az V. István uralkodása idejéből származó ezüstpénzeket, pecsétgyűrűket, gombokat is találtak. A Déli vár Ny-Keleti kapujában az emeleti szinten kályhadarabok, ajtók leleteire is bukkantak. Megtalálták a Vár ciszternáját is. A feltárások során talált régészeti leletek az újhelyi Kazinczy Múzeumban kiállítás keretében megcsodálhatók. Megtudhattuk, hogy a 2019-es pályázat elnyerésével az állagvédelem lesz a legfontosabb feladatuk,hogy minél több érdeklődő megismerje a csodálatos környezetben épült újhelyi Várat,és a történetét, megcsodálhatják az igen értékes leleteket.

Ezután Dr. Ringer István, igazgató,régész bemutatta a három kötetre tervezett: „Egy eltűnt vár nyomában”. Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi Várhegyen 2007-2017 c. pótolhatatlan, különleges és színes képekkel illusztrált kötete első részét, amelyhez szívből gratulálunk! A színvonalas, értékes és különleges illusztrációkat, jegyzeteket tartalmazó, pótolhatatlan szakirodalmi munkájához további sok sikert és elismerést kívánunk!

Halász Magdolna, Olvasóköri elnök beszámolója

Feltöltő

Fel