Sárospatak Város Önkormányzata 2018. december 14-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

 M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2018. december 14-én (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetések átadása
Átadó: Aros János polgármester

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Javaslat a települési támogatásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi eddigi működéséről (szóbeli)
Előterjesztő: Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

5. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Kommunális Szervezet közötti használatba adási szerződés II. módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézetének 2018-2023. évre vonatkozó szakmai tervére
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

10. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi Beruházási és fejlesztési tervére
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Javaslat a Sárospatak Végardói Strandfürdő előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

12. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek kifizetendő jutalomra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

14. Javaslat Koller Zsolt támogatás iránti kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

15. Tájékoztató a foglalkoztatás helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Sárospatak városban
Előterjesztő: dr. Komáromi Éva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának vezetője

16. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat Ködöböcz József díj és Pécsvárady Botond közéleti díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

A Képviselő-testület 1300 órai kezdettel folytatja nyílt ülését, közmeghallgatást tart.

Helye: a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Díszterme
(Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.)

Sárospatak, 2018. december 7.

Aros János

Feltöltő

Fel