Sárospatak Város Önkormányzata 2018. november 30-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2018. november 30-án (péntek) 10:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak településrendezési eszközeit érintő III. módosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi Beruházási és fejlesztési tervének véleményezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Javaslat a Sárospatak újság szerkesztési feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződésre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Javaslat a vasútállomás épületének felújításához, valamint az intermodális csomópont kialakításának megvalósításához kapcsolódó szakági közlekedéstervező kiválasztására irányuló eljárás megindítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Sárospatak, Kossuth Lajos út 59. I/2. ajtószám alatti magántulajdonú ingatlan tulajdonjogának megvásárlására vonatkozó ajánlat megtárgyalására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat az első világháború hőseinek emlékműve (Gránátos szobra) rendbetételére, renoválására, helyreállítására támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Tájékoztató Sárospatak város környezeti állapotáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat Jó tanuló – jó sportoló kitüntető díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2018. november 22.

Aros János

Feltöltő

Fel