Dr. Zimányi Árpád előadása a Campuson

Az MTA-MAB Eszterházy Akadémiai Klub programsorozatában Dr. Zimányi Árpád az Eszterházi Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének főiskolai tanára tartott előadást a Sárospataki Comenius Campuson 2018. november 20-án.

Dr. Zimányi Árpád a Nyelvváltozás — nyelvi norma – nyelvhelyesség című előadásában a három fogalom mai értelmezését kívánta feltárni. Arra kívánt rávilágítani, hogy a nyelvészek hogyan értékelik az elmúlt ötven év nyelvi változásait. Számos érdekes nyelvhasználati, grammatikai példa elemzésével tárta fel az előadó a nyelvi változások mozgatórugóit, mutatta be elterjedésük folyamatát. Az előadó kitért a legújabb kiejtési, szóhasználati és helyesírási jellegzetességekre, illetőleg azok kodifikációjára is, mindvégig szem előtt tartva az oktatás, az iskola és a taníthatóság sajátos szempontjait.

Az előadó engedélyével prezentációja a Campus állandó rovatában tanulmányozható (hamarosan a filmfelvétel is ugyanezen a felületen lesz elérhető): LINK

Fotó: Sasi Gábor

Feltöltő

Fel