Hirdetmény az Erzsébet-utalványok kiosztásáról

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint a 20/A. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-én fennáll, alap vagy emelt összegű Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.

Fentiekre tekintettel felhívom a Sárospatak Város Jegyzője által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsággal rendelkezők, valamint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek figyelmét, hogy az Erzsébet-utalványokat

2018. november 26. napjától – 2018. november 30. napjáig vehetik át személyesen a Sárospataki Polgármesteri Hivatal (Sárospatak, Rákóczi út 32.) ügyfélvárójában.

Kérem, hogy az átvételhez személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal!

Sárospatak, 2018. november 19.

dr. Vitányi Eszter sk.
jegyző

Feltöltő

Fel