Érdekes Szent László előadás volt az MNM Rákóczi Múzeumában

Sebestyén József építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök több évtizede részese a középkor templomok Szent László legendáját feldolgozó falkép-kutatásnak.

Sárospataki előadásában részletesen bemutatta az erdélyi, felvidéki, magyarországi és szlovéniai Szent László ábrázolásokat. Ezek jobbára az Anjou királyok időszakában, illetve az azt követő néhány évtizedben készültek. Tematikai egységeik párhuzamba állíthatók, a keresztény ikonográfia mellett az ábrázolások részleteiben a keleti hagyományok is megfigyelhetők (pl. a fejbenézés). Sok-sok színes kép segítségével részleteikben is megismerhettük a Szent László témában legismertebb erdélyi középkori templomok gyönyörű örökségét.

Tamás Edit

Feltöltő

Fel