Tájékoztató a Gazdálkodó Szervezeteknek hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről

Tisztelt Sárospataki Gazdálkodó Szervezetek!

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére Sárospatak Város Jegyzője által kiállított hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről szóló igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

A 2019 évre vonatkozó mentességi kérelem 2018. november 19. naptól benyújtható ügyfélfogadási időben, a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban.

A hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességhez a kérelem IDE kattintva tölthető le, vagy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető.

Felhívom a Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek figyelmét, hogy a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban 2018. december 27. és 2018. december 28. napon téli igazgatási szünet lesz, ezért 2018. évben az utolsó ügyfélfogadás december 21-én 8 órától 12 óráig tart.

Fentiek alapján kérem, hogy a kérelmeiket időben benyújtani és a kiállított igazolásokat az igazgatási szünet előtt személyesen átvenni szíveskedjenek.

dr. Vitányi Eszter
jegyző sk

Feltöltő

Fel