Megjelent a Sárospataki Pedagógiai Füzetek 27. kötete

2018-ban újra örülhetünk a Sárospataki Pedagógiai Füzetek megjelenésének. Az Iskola a határon címet viselő kötetet az Eszterházy Károly Egyetem nyomdája készítette, és a Líceum Kiadó gondozásában jelent meg. A kötetben huszonkét tanulmány olvasható, huszonhét szerzőtől, 264 oldalon. Három fejezetből áll: a múltat idéző „A pataki tanítóképzés 160 esztendeje”; a jelenre fókuszáló „Oktatási-nevelési módszerek kisgyermekkortól ifjúkorig” és a jövőre tekintő „Módszerek a digitális bennszülöttekhez” című fejezetekből. A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Toma Kornélia, Dr. Bednarik László és Dr. Podlovics Éva Lívia, a Sárospataki Comenius Campus oktatói. A borítótervet Dr. Lenkey-Tóth Péter készítette, aki szintén a Campus oktatója.

1857-ben indult az önálló tanítóképzés Sárospatakon. Az azóta eltelt 160 év alkalmából a 2017. esztendőre jubileumi évként tekintettünk a Sárospataki Comenius Campuson. A jubileumi év tiszteletére Sárospataki Pedagógiai Füzetek című kiadványsorozatunk aktuális számában közzétettük az eltelt időszakkal kapcsolatos visszaemlékezéseket és a történeti előzményeket feltáró tanulmányokat. Ezek előadásként elhangzott változatával a közönség „A pataki tanítóképzés 160 esztendeje” című konferencián, 2017. november 10-én ismerkedhetett meg.

2017. május 11-én első alkalommal rendezte meg a Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete az „Iskola a határon” című neveléstudományi és nevelés-lélektani konferenciát, amelynek témája a „Problémák az oktatásban, nevelésben” volt. Az elhangzott előadások írott változata a jelenlegi és a jövőt érintő pedagógiai kihívásokra, problémákra, lehetséges megoldásokra, jó gyakorlatokra irányítja az olvasók figyelmét.

Dr. Toma Kornélia beszámolója

Feltöltő

Fel