A Magyar Comenius Társaság tudományos ülése a Comenius Campuson

A Magyar Comenius Társaság 2018. november 7-én bázishelyén, az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán tartotta közgyűléssel egybekötött tudományos felolvasó ülését. A konferencia idei témája „Comenius és a tehetségmentés” volt.
A konferencia résztvevőit Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője, valamint Dr. Kelemen Judit, a Campus oktatási-kutatási főigazgatója, a Társaság alelnöke köszöntötte. Ezt követően Dr. Földy Ferenc, a Társaság elnöke mondta el éves beszámolóját, majd bemutatta a Társaság könyvsorozatának legfrissebb kiadványát, a Bibliotheca Comeniana XX. kötetét. A délelőtt folyamán tíz előadás hangzott el a következő előadóktól és témákban:

Halászi Aladár: Comenius álma: az Isten képére formált minél több tehetség
Dr. Szatmári Emília: Népi tehetségkutatás és tehetségmentés a református gimnáziumokban 1935–1948 között
Dr. Koncz Gábor: Mentés másként… Dr. Harsányi István (1908–2002) üzenetei
Dr. Kováts Dániel: Dr. Csorba Zoltán és a miskolci Lévay József Gimnázium a tehetséges gyermekekért
Dr. Bolvári-Takács Gábor: Tehetségmentés 1950-ben: az Állami Balett Intézet indulásának pedagógiai körülményei
Dr. Kelemen Judit: Tehetséggondozás a 160 éves pataki pedagógusképzőben
Dr. Bednarik László: Tudományos diákköri műhelymunka a Sárospataki Comenius Campuson 2013–2017 között
Bálint Béla Zoltán: Zenei tehetséggondozás a múltban és a jelenben Sárospatakon
Dusicza Erika: Az Arany János Tehetséggondozó Program mint lehetőség
Dr. Tusnády László: Pálma a Hortobágyon. Tehetségek sorsa Ady és Csontváry egy-egy remeke alapján

A zárszót a Társaság alelnöke, Dr. Koncz Gábor mondta. A 2019-ben rendezendő felolvasó ülés témája „Comenius és a tudás” lesz. A Társaság örömmel fogadja az előadással jelentkezőket.
Sárospatak, 2018. november 8.

Hír: Dr. Toma Kornélia
Fotó: Sasi Gábor

Feltöltő

Fel