Járási mentőcsoportok újraminősítő gyakorlatán vett részt a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Április elején alakult meg a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A helyi fiatalok által létrehozott egyesület célja az volt, hogy felélesszék azt a közel száznegyven éves önkéntes tűzoltó múltat, amely Sárospatakhoz köthető. Megalakulásukkal a szükséghelyzetben való önzetlen odafordulást is képviselik mind a mai napig.

Az egyesület elnöke és parancsnoka az elmúlt hónapokban azon tevékenykedtek, hogy megfelelő ruházatot és munkaeszközöket szerezzenek be a tagoknak, akik szintén serényen dolgoznak azon, hogy ismereteiket bővítsék.

Október végén a Bodrog önkéntes mentőcsoport tagjaként a Zemplén és a Bodrogköz járási önkéntes mentőcsoporttal együtt a SÖTE tagjai is megszerezték az alapvető vízkár-elhárítási tevékenységhez szükséges nemzeti minősítést. A gyakorlat Erdőhorvátiban a honvédelmi felkészítés keretében lett végrehajtva.

A gyakorlat feltétételezése szerint, a legnagyobb vízszintet megközelítő árhullám volt levonulóban a Tolcsva-patakon. A meteorológiai előrejelzések alapján, további nagy mennyiségű csapadék volt várható a térségben, ezért a település egyes részei veszélynek voltak kitéve. A védekezésbe bevont önkéntesek vízügyi szakirányítás mellett, négy helyszínen dolgoztak a nap során. Az elvégzett feladatokkal -a vízelvezető-, az áteresz- és a patakmeder tisztítással, valamint a depónia helyreállítással- amellett, hogy erősítették a település árvízi védekezési képességét, ismét megszerezték nemzeti minősítésüket az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületen.

A Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

Feltöltő

Fel