Átadták a felújított református templomot

Reformáció Ünnepén hálaadó istentisztelettel zárult a Sárospataki Református templom teljes felújítása. Magyarország Kormányának és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásának, valamint a hívek adakozásának köszönhetően a templom gyönyörűen megújulhatott.

Nagytiszteletű Fodor Ferenc a reformáció napja kapcsán többek között arról is beszélt, hogy ugyan 2017-ben volt 500 éves a reformáció, Sárospatak számára az idei év is kiemeltnek számít, hiszen 480 éve tért protestáns vallásra a helyi lakosság és ezt a kerek évfordulót a támogatóknak köszönhetően egy szépen felújított templomban ünnepelheti a közösség.

Dr. Mátyás Péter, főgondnok köszöntőjében azt mondta, öröm az egész egyházközség számára, hogy a jubileum alkalmával megújulhatott külsejében és belsejében is a templom, amely tovább szolgálhatja a történelmi város lakosságát. Köszönetet mondott a támogatóknak és valamennyi közreműködőnek.

Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár hangsúlyozta, a messze földön híres sárospataki református közösség méltó volt arra, hogy a Kormány támogassa a felújítást. Senki ne gondolja azt, hogy a helyi híveknek kell köszönetet mondania a támogatásért – emelte ki – a Kormány teljesíti az Alaptörvényben foglaltakat és megerősíti a keresztény értékeket. Köszönet ez által a sárospataki református gyülekezetet illeti, ugyanis Patak és a református közösség ad a Kormánynak egy „kulcsot”, ami a büszke, hitében erős, nemzeti tudattal rendelkező országba vezet. A helyi értékek katalizáló erőként hatnak a településen túlra is, mindig is megerősítették az országot egységében, kisegítették a reformáció, a kereszténység erejével az országot a válságos időszakokból – mondta Dr. Orbán Balázs.

Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy egykoron ő maga is segédlelkészként e falak között szolgált. Visszaemlékezett a történelem során a pataki református egyház nehézségeire és sikereire, a templom építésére, a korábbi felújításaira – ezzel is utalva arra, hogy a református templom felújítása az egyház számára is az újrakezdést jelenti. Mert bármilyen nehézségek is voltak az utóbbi századokban, a pataki reformáció erős maradt, mostanra újra megújulhatott és általa a lelkek is megerősödhetnek – mondta a politikus.

Pásztor Dániel, püspök helyettes, egyházkerületi főjegyző azt mondta, a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára fontos nap a mai. Hálaadás napja, mert az Úr szereti az egyházát, formálja azt és mivel fontosak vagyunk neki, segít is minket. A megújult templomért hálát adunk, a Kormánynak 2015-ös döntéséért, miszerint támogatja a templom felújítását, köszönetet mondunk. A renováció és a reformáció összekapcsolódik, összetartozik – tette hozzá Pásztor Dániel.

Mészáros István esperes úr köszöntésében kifejezte a Zempléni Egyházmegye Közössége nevében, hogy örömmel kell megélni a megújulást mindenkinek.

A templom felújításának terveit a Hadas Kft. készítette és a kivitelezést az ÉPSZER Zrt. végezte el. Mindkét cég képviseletében elhangzott, büszkék az elvégzett munkájukra és örömmel vettek részt a nemes cselekedetben.

Fotók forrása: mediaklikk.hu

Feltöltő

Fel