Összefoglaló az októberi képviselő-testületi ülésről

Október 26-án tartotta ülését a sárospataki képviselő-testület, a legfontosabb napirendekhez kapcsolódó döntésekről Sikora Attila, alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

A képviselő-testület döntött az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokra január elsejétől alkalmazandó díjtételekről. E szerint a szociális alapon bérbe adott lakások esetében 3%, míg a nem szociális lakások esetében 5 %-kal emelkednek a bérleti díjak. Ez szociális alapú lakás esetében 5 Ft/négyzetméter, míg nem szociális lakások esetében 20 Ft/ négyzetméter áremelkedést jelent majd a lakóknak 2019 január elsejétől. Ezek az árak továbbra is jelentősen a piaci alapon bérelhető ingatlanárak alatt maradnak – jegyezte meg az alpolgármester.

Tárgyalt a testület a Gondozási Központról is, egy beszámolót hallgattak meg munkájukról: házi segítségnyújtás, szociális étkezés biztosítása, támogató szolgálat működtetése, idősek nappali ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása, család – és gyermekjóléti szolgálat. A város szinte teljes lakosságát lefedi az ellátásaival a Központ, ezt összesen 32 fővel végzik el, a tőlük már megszokott magas színvonalon. A tájékoztató azt is tartalmazta, hogy a szociális étkezéseknél 280 fő jogosultat látnak el Sárospatakon.

A Városi Rendelőintézet munkájáról is egy beszámoló hangzott el. Nagyon büszkék lehetünk a „mini kórházunkra”, hiszen egyre több szolgáltatást tudnak biztosítani a járás lakosságának – emelte ki Sikora Attila. Ami nagyon fontos: Sárospatak esetében valamennyi háziorvosi, gyermekorvosi vagy éppen fogorvosi körzet ellátott, orvoshiány egyáltalán nem tapasztalható az egészségügyi ellátásban.  A tájékoztató arra is kitért, hogy az egynapos sebészet kimagasló teljesítménnyel végzi munkáját, és itt is egyre bővül az elvégezhető műtétek köre.

Napirenden volt a Városi Rendelőintézet kérelme is, ami létszámbővítésre vonatkozott. Intézményvezető asszony négy fő alkalmazásához kérte a testület jóváhagyását, miután egy nyertes EFOP pályázatban egészségfejlesztési feladatokat hajtanak végre. A hozzájárulást megadta a testület.

Két önkormányzati cégnél, a SIDINFO Kft, valamint az INNOVO-PATAK Kft.-nél is lejártak a felügyelő bizottsági tagok megbízatásai, így a tagok megkérdezését követően az ő megbízatásaikat hagyta jóvá a testület, az INNOVO-PATAK Kft. estében az ügyvezető megbízását is meghosszabbítottuk, így ezt a cégünket továbbra is Erdős Tamás vezeti.

Elfogadta a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet már korábban megalkottunk és alkalmaztunk, idén viszont egy új változat készült, több mint 120 oldalas formában. Ez a program nem csak azért fontos, mert a város egészét érinti, az utóbbi években egyes pályázati források alapját is jelenti az Esélyegyenlőségi Program megléte.

Elfogadta testületünk a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának javaslatát, miszerint várhatóan januártól már a Patakhoz tartozó települések közös finanszírozásában működne a fogorvosi ügyelet is. Ezt lakosságszám arányában fogják finanszírozni a települések, a feladatot a BODROG-DENTÁL Kft. látja majd el.

Már most tárgyaltunk az önkormányzat által a karácsonyi időszakra biztosított támogatásról is. Mint ismert 2013-tól rászoruló családoknak segítünk, idén 800 db egyenként 2.000 Ft értékű élelmiszercsomagot biztosítunk a leginkább rászorulóknak. Szokás szerint a Gondozási Központ közreműködésével kapják majd meg az emberek a csomagokat, a jövedelemhatár egyedülálló személyek esetében 90.000 Ft, míg családok esetében 55.000 Ft/fő jövedelemhatár alatt tudjuk a támogatást biztosítani – mondta Sikora Attila. A testület most a csomagok beszerzéséről hozta meg döntését, a kiosztása december elején várható.

Vételi szándék érkezett önkormányzatunkhoz a „Márka ABC” bővítése kapcsán terület vásárlásról. A döntés értelmében igyekszünk segíteni a helyi vállalkozás fejlesztési szándékát.

A Tompa utcán került elárverezésre egy önkormányzati ingatlan, a régi tüdőgondozó épülete, amit egy helyi vállalkozás szeretet volna megvásárolni irodaháznak. Liciteljáráson, végül 5.000.000 Ft + Áfa összegért vette meg az épületet a vállalkozás.

A GUIDE AT HAND alkalmazás is szóba került az ülésen. Ez esetben egy mobiltelefonra alkalmazható turisztikai applikációról van szó, amit évek óta használnak a városunkba érkezők. Eddig a helyi turisztikai egyesület fizette az alkalmazás elérését biztosító tárhely díjat, ezt idén önkormányzatunk vállalta át, 127.000 Ft egyszeri megfizetéséről van szó – zárta a tájékoztatót Sikora Attila, alpolgármester.

Feltöltő

Fel