Sárospatak Város Önkormányzata 2018. október 26-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2018. október 26-án (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2018. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézetének létszámbővítésére
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

7. Javaslat a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjaira
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Javaslat az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjére és felügyelőbizottságának tagjaira
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Javaslat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

11. Javaslat élelmiszercsomag biztosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

12. Javaslat a Sárospatak, belterület 2897/6. helyrajzi számú ingatlanra beérkezett vételi szándék elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Javaslat Dobránszky Tímea Sárospatak, Október 23. tér 12. I/1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Tájékoztató a Sárospatak, Tompa Mihály utca 16. szám alatti ingatlant érintő árverezési eljárásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

16. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat Szent Erzsébet díj adományozására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2018. október 18.

Aros János

Feltöltő

Fel