Hálaadás a templomért

Szószéken már hirdettük, honlapunk Kedves Olvasóit pedig ezúton tájékoztatjuk, hogy a templom felújításáért október 31-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten szeretnénk Istennek hálát adni.

Hűséges Urunknak hálásak vagyunk azért, mert ez a nagy munka szépen lezajlott, templomunk régi pompájában áll az igehallgatók rendelkezésére. Kérjük Istent szüntelen, újítsa meg az ott elhangzó igehirdetések által a lelkeket is.

Az istentiszteleten egyházi és állami vezetők is jelen lesznek. A felújítás kormányzati pénzből történt, Magyarország Kormánya is képviselteti magát. Az istentiszteletet a Magyar Televízió közvetíti. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki szereti a sárospataki templomot, kész együtt örülni és hálát adni velünk Istennek a mi időnkben végbevitt nagyságos dolgaiért.

a Presbitérium

Hír forrása

Feltöltő

Fel