2018.11.14. 17:00 - 18:00
Közmeghallgatást tart a sárospataki Német Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján 2018. november 14-én (szerda) 1700 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e :    a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Díszterme                   (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok, továbbá a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

                                                                                            Stumpf Bálint

                                                                                                      elnök

Feltöltő

Fel