Cserkészek játék közben

A Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály Sárospataki Cserkészcsapat nyílt napot szervezett október 6-án, 9.00 órától, melyen minden érdeklődőt szívesen láttak a cserkészek. Sajnos a cserkészeken és a cserkészjelölteken kívül nem vette a fáradságot egyetlen érdeklődő gyerek vagy szülő sem, hogy megismerkedjen a sárospataki cserkészek kültéri és beltéri játékaival.

A foglalkozás természetesen az Aradi Vértanúk neveinek felelevenítésével kezdődött. Ezt követte a Sportágbemutatón és Honvédelmi Nyílt Napon szerzett azon oklevelek átadása, melyet az előző héten nem tudtak átvenni a cserkészek egyéb elfoglaltságuk miatt. Végül következett a játék. A Párizsi teremben csocsó és ágyújáték, az udvaron karikázás, lengőteke, fára vaskarika, krumplipuskalövészet, labdaütögető, gólyalábazás, mocsárjárás és üstökösök háborúja várta a cserkészeket és jelölteket.

Az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusának jóvoltából a napot érdekes, folyékony nitrogénnel végrehajtott kísérletek színesítették.

Kissé elfáradva, de kedélyesen és élményekben meggazdagodva tértek haza a jelöltek és a cserkészek családjaikhoz.

Dr.  Nagy György
cserkész segédtiszt
cserkészparancsnok helyettes
763, sz. Sztárai Mihály cs.cs.

Feltöltő

Fel