Október 15-től kezdődhet az avar és kerti hulladék égetése

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályiról szóló 18/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet alapján Sárospatak város közigazgatási területén minden év október 15-től a következő év június 30-ig végezhető a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék! égetése.

Az égetést megfelelő légköri és időjárási viszonyok (szélcsendes, száraz, csapadékmentes) esetén a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával lehet végezni, hétfőtől csütörtökig 16.00-19.00 között, pénteken 14.00-19.00 közötti időszakban.

Munkaszüneti napokon az égetés tilos.

Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos, továbbá, ha hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom lép életbe, e rendelet nem ad felmentést, minden esetben égetni tilos.

Az égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti, a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása nem állhat fenn.

Feltöltő

Fel