Sárospatak Város Önkormányzata 2018. szeptember 28-án tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.


M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában

biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. szeptember 28-án (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Javaslat a piac működéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  

4. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet által működtetett piac üzemeltetési tapasztalatairól
Előterjesztő: Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai és pénzügyi helyzetéről 2018.01.01-2018.08.31. időszakban
Előterjesztő: Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Javaslat a Sárospatak, külterület 091/2. helyrajzi számú közterület elnevezésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló 11019. helyrajzi számú ingatlanra beérkezett vételi szándék elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Javaslat a Sárospatak, Tompa utca 16. szám alatti ingatlanra beérkezett vételi szándék elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat a „Bölcsőde fejlesztése Sárospatakon” című TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00032 azonosítószámú projekt építési kivitelezési költség kiegészítésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

13. Javaslat a Sárospataki Torna Club kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

14. Tájékoztató a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. év háromnegyed éves működéséről
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

15. Tájékoztató a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesületben folyó munkáról
Előterjesztő: Belicza János Zsolt elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

 

16. Tájékoztató a Berekben lévő erdőrészletek állapotáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2018. szeptember 21.

Aros János

Feltöltő

Fel