Óvodapedagógiai nap a Comenius Campuson

Szeptember 14-én óvodapedagógiai szakmai napot tartottunk „Komplex tevékenységközpontú gondolkodás az óvodában” címmel. A szakmai nap kiemelt feladata volt a címben szereplő tartalom sokoldalú bemutatása kiváló, lelkesítő, gondolatébresztő előadásokkal – emellett  pedig az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógus képzésének helyszínei (Eger, Jászberény és Sárospatak) közti  szakmai munka harmonizációjának erősítése, a képzésbe külső szakmai gyakorlati képzési partnerként belépő óvodák pedagógusaival való közös gondolkodás és párbeszéd megteremtése.

A köszöntők (Dr. Bujdosó Zoltán rektorhelyettes, Kovácsné dr. Nagy Emese dékán, házigazdaként pedig Dr. Kelemen Judit főigazgató) után  a szép számban megjelenő érdeklődők elsőként Estefánné dr. Varga Magdolnát hallgathatták a pedagógusképzési és továbbképzési rendszer új szemléletéről, majd Dr. Mező Ferenc előadását a viselkedés alakításának tevékenységközpontú lehetőségeiről az óvodában. Dr. Daróczi Gabriella a XXI. század óvodájának módszereiről, anyagválasztásáról beszélt az esztétikai, nyelvi és kognitív képességek fejlesztésével összefüggésben, Feróné Komolay Anikó pedig a szabad játék jelentőségéről a komplex tevékenységrendszer és képességfejlesztés tükrében. Az előadások végén a három képzési helyszín szakmai gyakorlatának felelős oktatói (Livják Emília, Bocsiné Percze Andrea és Kisné dr. Bernhardt Renáta) foglalták össze  tapasztalataikat.

A délutáni szekcióbeszélgetések öt nevelési terület köré csoportosultak, s a három képzési helyszín oktatói és óvodapedagógusai kaptak megnyilatkozási lehetőséget a szekcióvezetők által moderált beszélgetések során. Vitaindító kérdésekkel, provokatívnak szánt felvetésekkel gondoskodtak a szekcióvezetők (Dr. Toma Kornélia, Dr. Kelemen Judit, Dr. Nagy György, Dr. Lenkey-Tóth Péter és Livják Emília) arról, hogy az addig esetleg egymás számára ismeretlen kollégák a beszélgetés során a lehető legnyíltabban merjék megfogalmazni kérdéseiket, aggályaikat, észrevételeiket, javaslataikat – röviden fogalmazva megvalósulhasson a közös gondolkodás. A szakmai napot lezáró értékelés során mindegyik szekcióvezető tartalmasnak, eredményesnek és konstruktívnak értékelte saját szekciójának munkáját – ezt a résztvevők is egyhangúan megerősítették.

A szakmai nap főszervezői: Livják Emília és Dr. Kelemen Judit

Szöveg és fotók: Comenius Campus

Feltöltő

Fel