A 488. tanévét kezdte meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia

„Nem kezdhetjük ezt a tanévet sem máshol, csak annak az erőnek a forrásánál, ami a »Te Deumból« fakad”

488. tanévét nyitotta meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. A tanévnyitón Hős Csaba főiskolai adjunktus hirdetett igét az imateremben: a szolgálat, a szolgálni tudás kérdéseit járta körbe Lukács evangéliumának 7. részéből vett jézusi tanítás alapján.

Az istentiszteletet követő akadémiai közgyűlésen Füsti-Molnár Szilveszter rektor a kereszt, a kereszthordozás ajándékáról beszélt: „csak az győzi ezt az ajándékot, aki szeretettel karolja át, ki-ki a magáét, a maga helyén. Egyéni életünkhöz van szabva, de mindegyik ugyanaz a kereszt. Ismerjetek rá! Fedezzétek fel minden fájdalmas percben, minden életnehézségben, minden sikertelenségben, minden megbántódásban, minden elviselhetetlenségben! Ismerjetek rá minden kifosztásban, minden külső és belső elszegényedésben, sivárságban, még az imáink kiüresedésében és a belső elhagyatottságban is. Ezzel az életteherrel ugyanis gazdagodni is lehet. A természetfelettiben azzá a nemes gyümölccsé érlelődik, amelyre ha ráismerünk, életértékké alakítja az Atya teremtő keze. Mert ez a Teremtő kéz sohasem szűnik meg mindent újjáteremteni, és alkotó hatalmával fonja mindannyiunk idejének szálait, és beleszövi életünk egységébe mindazt, amit nehéz elviselni, és amitől az emberi természet menekülne. […] Nem kezdhetjük ezt a tanévet sem máshol, csak annak az erőnek a forrásánál, ami a »Te Deumból« fakad. Mert a szeretet mindig hálaadással kezdődik. Amennyiben pedig ez a hálaadás mindent megelőző, akkor legtisztább a szeretet forrása, mert ez a bizalom. Ha így vagyunk itt, ha így kezdjük együtt ezt a tanévet, akkor jó helyen vagyunk, mert ebből szolgálat fakad. Szolgálat többek között létünk határtalan növekedésére is. Ha ezt a szolgálatot elutasítjuk, akkor az időbe bezárva maradunk és elfogyunk.”

Ezekkel a gondolatokkal indul az Akadémia 488. tanéve, melyben 127 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az ősi falak között: 77 hallgató akkreditált képzésekben és 50 hallgató a népfőiskolai képzésben. A rektor örömmel számolt be az idén először induló Diakónia (keresztyén szociális munka) alapképzési szakról, melyet jószívvel ajánlunk a szociális területen továbbtanulni szándékozók figyelmébe.

Az ünnepségen fogadalmat tettek azok a másodéves hallgatók, akik tanulmányaik első évében bizonyították, hogy tanuláshoz való hozzáállásuk és életvitelük minősíti, alkalmassá teszi őket az egyházi alkalmazotti képzésben való részvételre.

Az ünnepség végén Kádár Tamás 5. évfolyamos hallgató vehette át az „Erős vár a nyelv” – Jakab István díjat. A komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára kiírt pályázaton 2. helyezést ért el önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedő teljesítményéért.

Szöveg: Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Fotók: Dr. Nagy Károly Zsolt

Feltöltő

Fel