Felhívás – Mi legyen a Berekben lévő utca neve?

Felhívás

Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Sárospatak, külterület 091/2. helyrajzi számú, természetben a Holt-Bodrog (Keleti Holt-Bodrog, Berek-holtág) elnevezésű holtágat körülölelő kivett út elnevezésére az alábbi felhívást tesszük közzé:

A közterületnév és településrész-név megállapításáról valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI.6.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében lakossági javaslattétel lehetséges közterület elnevezésével kapcsolatban.

Az elnevezés fontosabb szabályai:

  • az elnevezéskor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre, arra, hogy a név a többitől írásban is, szóban is jól megkülönböztethető legyen,
  • a település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet,
  • élő személyről közterületet elnevezni nem lehet,
  • kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így ismert vagy az elnevezés egy családról történik.

Várjuk a tisztelt lakosok, helyi vállalkozások, civil szervezetek javaslatait (rövid indoklás kíséretében) tehát – az említett szabályok betartása mellett – a fenti közterület elnevezésére, melynek környezetét figyelembe véve lehet a tájra jellemző, akár védett növény- vagy állatfaj, természeti érték, a magyar nyelvhasználatban a tájkép jellegét leíró vagy a régi magyar halászmesterséggel kapcsolatos kifejezés stb.

Eddigi javaslatok:

  • Berek utca (az elnevezés egyértelműen azonosítja a közterület környezetét, a napi szóhasználatban is ezzel az elnevezéssel szerepel az érintett városrész)
  • Kérész utca (hazánkban védett rovar, mely a Bodrog folyón évente egy alkalommal eljárja nászát)
  • Pákász utca (a mocsaras területek lecsapolásáig a területen élő, a természet adta lehetőségekből élő emberek)

A javaslatok 2018. szeptember 7-ig a Sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Balázs Beáta részére) eljuttatott levélben, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a balazsbeata@sarospatak.hu e-mail címen tehetők.

A beérkezett – és a jogszabályoknak is megfelelő – javaslatokat Sárospatak Város honlapján szavazásra bocsájtjuk, melyről a Képviselő-testület a szavazás lezárása után soron következő rendes ülésén dönteni fog.

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Feltöltő

Fel