A Radvány-völgyben nagytáboroztak a sárospataki cserkészek

A 763. sz. Sztáray Mihály Sárospataki Cserkészcsapat tagjai közös nagytáborban vettek részt a 792. sz. Bocskai István Szerencsi Cserkészcsapattal. A helyszín a Radvány-völgye volt.

A tábor előtáborral kezdődött (július 16-17.), amikor a vezetőkkel a kósza korosztály kiépítette a körleteket, felhúzta a sátrakat, kiásta a szikkasztót, emésztőt, latrinát, hidat épített, asztalokat és konyhai állványokat kötözött, fürdősátrat rakott össze. A nagytábor 2018.július 18-tól 24-ig tartott.

A programban többek között számháború, méta, meseerdő, horrorerdő, vizescsúzda, vízibomba csata, kézműveskedés, gombászkodás és túrázás szerepelt. Természetesen minden este a sorakozót megelőző cserkésztábortűzzel zárult, valamint volt minden reggel és este áhitat, vasárnapi istentisztelet és úrvacsorai alkalom is Estók István lelkipásztornak köszönhetően. A tábor utolsó harmadára a 768. sz. Csepellény György Sátoraljaújhelyi Cserkészcsapat kósza leány tagjai is csatlakoztak.

A tábort meglátogatták az országos cserkészszövetség és a II. cserkészkerület képviselői, vezetői is. A cserkésztábor sikerességéhez hozzájárult a Sárospataki Református Egyházközség,  Hercegkút polgármestere – Rák József, és Ambrus Kristóf akinek a birtokán történt a táborozás.

Köszönet és hála mindenkinek, akik valamilyen módon támogatták a tábor megrendezését, és felejthetetlen élményhez juttattak több mint negyven cserkészt.

Dr.  Nagy György
helyettes cserkészparancsnok
763, sz. Sztárai Mihály cs.cs.

Feltöltő

Fel