Megemlékezés a nándorfehérvári diadal 562. évfordulóján

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) és a karosi Honfoglalás Kori Látogató Központ ismét közös megemlékezést tartott, ezúttal a nándorfehérvári diadal 562. évfordulóján. A július 23-i megemlékezés helyszíne a Sárospataki Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának Lorántffy-terme volt, ahol Tarnavölgyi László, a SWAK elnöke és Szabó Péter, a karosi látogató központ igazgatója köszöntötték az emlékező közösséget és méltatták rövid bevezetőjükben a nándorfehérvári győzelem jelentőségét. Bár az Országgyűlés 2011. július 4-én a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét, mintha még mindig nem kapta volna meg igazán a megérdemelt elismerést ez a világraszóló diadal.

A köszöntők után Remeczki Imre tartott előadást a nándorfehérvári diadalról. A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Comenius emlékérmes történelem szakos tanára a tőle megszokott szakmai felkészültséggel, érdekfeszítően és forrásokkal, idézetekkel alátámasztva elevenítette fel az 562 évvel ezelőtti eseményeket. A szépszámú hallgatóság az előzmények és következmények, illetve a csata lefolyásának részletes  megismertetése során új ismeretekkel is gyarapodott. A színvonalas előadás jól szolgálta a történelmi emlékezet ápolását. Az előadást Földházi István egyesületi tag szavalata egészítette ki.

1456. július 22-én győzedelmeskedtek Hunyadi János várvédő vitézei és Kapisztrán János keresztes seregei a Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) ostromló II. Mehmed  szultán hadai felett. A csatamezőn aratott győzelmet követően az oszmánok elvonultak a Duna-parti vár alól, ezzel Magyarország és Európa hosszú évtizedekre elhárította a török terjeszkedés veszélyét.

Napjaink ismételt muszlim fenyegetése teszi különösen is indokolttá és aktuálissá, hogy emlékezzünk a Nándorfehérvárt hősiesen védelmezőkre. Merítsünk hát erőt az ő diadalukból, mert képletesen ma is szükségünk van sok-sok nándorfehérvári diadalra, még ha más eszközökkel is vívják az ilyen csatákat manapság a modern korban. Magyarország – ahogy a múltban, úgy ma is – a keresztény Európa védelmezője. Erre emlékezni és emlékeztetni a hős elődök iránti tiszteletből is eredő kötelességünk. Aki a múltját nem ismeri és hon- és kultúravédő nemzeti hőseit nem tiszteli, annak jövője bizonytalan. Mi hisszük, mert hinni akarjuk, hogy a magyarságnak van jövője.

A megemlékezés szeretetvendégséggel zárult.

Fotók: Lencsés Anna

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel