Úton az Ostromhétvége legvitézebb „katonái”

Az Ostromhétvége hagyományos nyitóprogramja a „hajdúmenetelés”. A résztvevő csapatok legelszántabb „katonái” Kassáról, a Rodostó ház udvarából indulva gyalog teszik meg az utat Sárospatakig, összekötvén a Rákóczi-örökség két kiemelkedő kultuszhelyét.

2018. július 16-án délelőtt egy rövid megemlékezést és köszöntést követően indultak el Bethlen Gábor Hajdúi, a kassai Bethlen Garde és a lengyel Polish Haiduking Team tagjai. A Balatoni Imre vezette csapat útvonala Füzér, Telkibánya, Regéc, Komlóska, Sárospatak.

A kassai ünnepségen részt vettek a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma munkatársai. A muzeológus csapat ezt követően fejet hajtott a Dóm kriptájában II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvai előtt és felkereste az egykori jezsuita, ma premontrei templomot is, ahol I. Rákóczi Ferenc és Báthori Zsófia hamvai nyugszanak.

Kassa történetébe beírták nevüket a Rákócziak. A város idegenforgalmának fontos helyszínei a Rákóczi-emlékhelyek.

dr. Tamás Edit

Feltöltő

Fel