Történelmi zarándoklat a pozsonyi csata emlékére

A pozsonyi csata 1111. éves évfordulója évében lovas zarándoklat indult a a Vereckei-hágótól a Dévényi-kapuig.  2018. június 9. és július 7. között közel 900 km, amit folyamatosan vonulva teljesítenek a résztvevők. A csapatban vannak akik a teljes távot vállalják, mások szakaszokra, egy-egy napra csatlakoznak.

A Petraskó Tamás szervezte zarándoklat Beregszász, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Aranyosapáti, Tiszabezdéd, Kisrozvágy útvonalon érkezett Karosba 2018. június 16-án.

Karos község határában került elő a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb honfoglalás kori temetője. Egyedül álló, igen gazdag régészeti leleteket találtak itt, amelyet a miskolci Hermann Ottó Múzeumban őriznek. Eperjesszög II. temetőhalmán az 1986-90 közötti ásatások során, a temető 73 sírhelyét tárták fel. Ezek megjelölésével készült el a honfoglalók temetőjének rekonstrukciója.

A területen a Magyar Nemzeti Múzeum által fenntartott Honfoglalás kori Régészeti Parkot 2007-ben Nemzeti sírkertté avatták.

A feltárt sírok teljesen új megvilágításba helyezték a térség IX–X. századi múltját: a X. század első felében a magyar nagyfejedelmek hatalmi központja itt helyezkedett el. A díszes szablyák, övveretek, tarsolylemezek, a sok pénzérme bizonyítja ezt. A temető a honfoglalás korában keletkezett, a már Bodrogközben letelepült törzsnek volt temetője pár évtizedig, a sírok hierarchia szerint helyezkednek el.

Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfi nyugodott az 52. sírban, melynek helyét emlékmű őrzi. A mellette talált tárgyak alapján valószínű, hogy jelentős szerepet töltött be a X. század nagy fejedelmei között.

A férfiak erős felfegyverzettsége, méltóságjelvényekben való gazdagságuk azt jelezheti, hogy e temetőben a fejedelmi kíséret különböző rangú vezetői, családtagjaik és háziszolgáik, valamint helyzetüknél fogva többnyire nőtlen kísérő harcosaik nyugodtak. Közülük kerülhettek ki a kalandozó hadjárat vezetői és résztvevői is.

A zarándoklat résztvevőit ünnepélyes keretek között fogadták a Nemzeti sírkertben. Dakos János, Karos község polgármestere elhelyzete települése emlékszalagját a zarándoklat zászlaján. Dr. Tamás Edit múzeumigazgató, a Nemzeti sírkertet üzemeltető Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma képviseletében köszöntötte a résztvevőket. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a pozsonyi csata történelmi jelentőségét méltatta. Dr. Szörényi Gábor a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese a karosi honfoglalás kori temető régészeti feltárásának jelentőségét emelte ki. Petraskó Tamás a zarándoklat vezetője hangsúlyozta a zarándoklat jelentőségét, a kezdeményezés folytatását, megismétlését remélve.

A megemlékezés ünnepélyes pillanatai voltak, amikor Petraskó Tamás a Vereckéről hozott földet és vizet szétszórta a Nemzeti sírkertben.

Mindig megható, magával ragadó a karosi honfoglalás kori temetőben elidőzni. Több mint 1100 éves Kárpát-medencei jelenlétünk, honfoglaló elődeink, az államalapítás történelmi tette, megmaradásunk, kelet- s nyugat közti létünk, kultúránk, nyelvünk tovább örökítésének erkölcsi felelőssége, nagyszerű feladata juthat eszünkbe. Nem volt ez másként ezen a szombat délutánon sem. A zarándoklatot köszöntők között karosiak, sárospatakiak, környékbeliek, felső-bodrogköziek, s távolabbról érkezők egyaránt voltak, hiszen mindannyiunk nemzeti öröksége a Karoshoz kapcsolódó történelmi tudás ápolása, tovább örökítése.

Tamás Edit

Feltöltő

Fel