Július 2-án megkezdődnek a szennyvízcsatorna hálózat építési munkálatai!

Hosszú idő után végre megkezdődik a derogációs pályázat kivitelezése Sárospatakon. Azonban a szennyvízcsövek cseréje földmunkákkal jár, melyek miatt olykor egész utcákat fel fog vágni és túrni a kivitelező, illetve forgalomkorlátozások és forgalmi akadályok várhatóak. Sikora Attilától megtudtuk, július 2-án az ütemterv szerint először a Wesselényi és Zrínyi utcákban kezdik meg a munkálatokat. A derogációs pályázat várhatóan szeptemberben fejeződik majd be városszerte. 

A fent említett utcákban – és természetesen a későbbiekben is – a kivitelező minden ott élőnek, dolgozónak, cégnek, boltnak írásban megküldi majd a várható munkálatokról szóló tájékoztatót és azokat a fontosabb információkat, melyeket mindenképpen tudniuk kell a tulajdonosoknak.

Ami azonban egyértelmű, hogy mivel a csatorna az útburkolatban megy, építés közben ezekben az utcákban forgalmi akadályokra lehet számítani! A kivitelező kéri, hogy a lakóházak udvaráról a nap közben használni kívánt személygépkocsikkal reggel 7-ig álljanak ki a tulajdonosok, mert napközben ez nehézségekbe ütközhet! A kivitelezési munkák zajterheléssel járhatnak, emiatt a lakosság elnézését kérik!

Sárospatak Város Önkormányzata és a kivitelező mindenki megértését és türelmét kéri a munkálatok ideje alatt!

Az alábbiakban pedig a kivitelező által megfogalmazott Lakossági Tájékoztatót olvashatják!


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt lakosok, ingatlantulajdonosok!

Sárospatak városban megkezdődnek a szennyvízcsatorna hálózat építési munkálatai. Annak érdekében, hogy a lakosok tisztában legyenek a kivitelezés menetével, röviden összefoglaljuk azt, hogy az érintett utcákban mire számíthatnak, miket fognak tapasztalni az ingatlantulajdonosok.

A kivitelezők felvonulása után eleinte csak közműfeltárás történik, néhány munkagödröt ásnak, ezekben meggyőződnek a meglévő közművek helyzetéről. Ennek ismeretében, munka közben minimálisra csökkenthető annak az esélye, hogy csőtörés vagy kábelszakadás történjen, ami a lakosság nyugalmát zavarhatná.

A gerincvezeték fektetési munkálatok rendszerint burkolatbontással kezdődnek, mivel a vonalas közművek általában burkolt felületek alatt húzódnak. Ezután termelik ki a földet a kellő mélységig, és kerül elhelyezésre a csatornacső. A napi munkavégzés során lehetőség szerint mindig csak annyi munkaárkot nyitnak meg, amennyit aznap vissza is tudnak temetni.

Az építés alatt álló utcákban forgalmi akadályokra lehet számítani, ezért az egyes utcákban folyó munkálatok megkezdése előtt néhány nappal a kivitelezők írásos értesítőt küldenek ki az ingatlantulajdonosok részére az esetleges forgalomkorlátozásról. A házi bekötőcsatornák helyét minden ingatlantulajdonossal egyenként egyeztetni fogja a kivitelező! A csőfektetés után visszatöltik a földet, és az útburkolatot egyelőre csak ideiglenesen állítják helyre! Az előírások szerint a lefektetett csatorna szakaszt víztartás próbának vetjük alá, majd a konszolidációs idő után lehet kamerás vizsgálattal meggyőződni a csatorna hibátlan állapotáról, vagy esetleges hibáiról. Hiba esetén sajnos újra fel kell tárni a csatornát a hiba kijavításának erejéig. Miután ezek megtörténtek, visszabontásra kerül az utakból az ideiglenes helyreállítás anyaga, és elkészül az új aszfaltburkolat.

A munkálatok során, a kivitelező előírás szerűen forgalomkorlátozó táblákat fog elhelyezni, kérjük, hogy ezeket a korlátozásokat a saját és mások biztonsága érdekében mindenki tartsa be! A munkaárkok esetenként akár 3-4 méter mélységűek is lehetnek, ezért kérjük, hogy a munkaárkokat ne közelítsék meg!

Mivel a csatorna legtöbb esetben az útburkolatban megy, építés közben ezekben az utcákban forgalmi akadályokra lehet számítani! Az utcában lakó ingatlantulajdonosoknak az ingatlanok megközelítését természetesen biztosítjuk.

A kivitelezők a házi bekötőcsatornát minden esetben a telekhatáron belül, a határtól 1m-re elhelyezett tisztítóig készítik el! A telken belüli csövek kiépítése már nem része a projektnek, ez ügyben későbbiekben a Polgármesteri Hivatal tud adni felvilágosítást!

Az elkészült csatornahálózatra történő rákötés az Üzemeltető közreműködésével kizárólag a Polgármesteri Hivatal értesítése után lehetséges, mert a hálózat bizonyos elemei (pl. átemelők) később készülnek el, és ezek nélkül a rendszer nem működőképes!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

 

Feltöltő

Fel