Megyei Értékdíjat kapott a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely

Mezőkövesden tartották a IV. Megyenapot, ahol sor került a Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értékdíj átadására is. A Művelődés Háza és Könyvtárát, azon belül is egy alkotó közösségét a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhelyt az a megtiszteltetés érte, hogy Megyei Értékdíjban részesült. Ezzel az elismeréssel együtt a Sárospataki Értéktárnak már négy ilyen kiemelkedő díja van.

A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója megkeresésünkre elmondta,

„A Helyi Értéktár a Megyei Értéktár felé újabb javaslattal élt, melyben azt kértük, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely a szakmai munkája elismeréseként a megyei díjazottak között legyen, tehát bekerüljön a Kincseink elnevezésű, tárgyiasult formában és oklevéllel is megjelenő Megyei Értékdíjban részesüljön. Ezt a javaslatunkat a Megyei Értéktár támogatta, így a Mezőkövesden megrendezett IV. Megyenapon vehette át a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely ezt az elismerést.” – mondta Csatlósné Komáromi Katalin, aki azt is hozzátette, hogy meghatározó szerepe van a Hímzőkörnek A Művelődés Háza és Könyvtára életében, hiszen azok közé az alkotóközösségek közé tartoznak, amely már több évtizedes múltra tekint vissza.

„Az 1974-es megalakulás óta mindig is a magas színvonalú szakmai munka, precizitás és a tudományos alaposság illetve a hazai hímzéskultúra sok-sok tájegységének bemutatása jellemezte őket. Természetesen vannak a szakmaterületek között számukra is kedvencek. A nagyközönség az utóbbi időben gyakran találkozhatott az úri hímzés témájával, melyet a Hímző Műhely jobban a középpontba állított. Tavaly a reformáció 500. évfordulója alkalmából egy nagyszabású kiállítási anyagot állított össze a szakkör, mellyel nem csak itt városunkban, hanem a Kárpát-medence számos településén is bemutatkoztak, Erdélyben és Felvidéken is egyaránt. A kiállított tárgyak mellett minden helyszínen olyan komplex programot sikerült megvalósítani, amely a hímzésnek a folyamatát is megmutatta kicsit az érdeklődőknek, illetve Pocsainé dr. Eperjesi Eszter igazgató asszony jóvoltából egy olyan előadásra is sor került, amely pontosan ezt a tudományos alaposságot és a hímzéskultúrának a nemzeti értékekhez való igazodását is kiemelte. Ez az az út, amelyen nagyon határozottan lépdel előre a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely.” – mondta A Művelődés Háza igazgatója.

A Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely számára nagyon fontos a hímzés hagyományának ápolása. Munkájukkal szeretnék megőrizni és fenntartani ezt a kultúrát, éppen ezért nagyon jólesett nekik, hogy bekerültek a megyei értékek sorába.

„Nagyon szeretnénk, ha a hímzés hagyománya élő hagyomány maradna. A régebbi asszonyok nagyon sokat kézimunkáztak és egész lakásukat saját kézimunkájukkal rendezték be. Sajnos ez a kultúra nagyon erősen hanyatlóban van. Azonban szerettük volna az úri hímzést is felkarolni, mivel ha a helyi történelmi múltra tekintünk vissza akkor kiderül, hogy mekkora hagyománya is van ennek itt Sárospatakon.

A hímző tevékenységgel nem csak az a célunk hogy ezt a kultúrát megőrizzük, hanem szeretnénk ezáltal egy közösséget is teremteni. Körülbelül 16-an vagyunk tagjai a Hímző Műhelynek, akik mind nagyon igényes munkát végzünk hatalmas lelkesedéssel. A műhelynek nagyon nagy közösségteremtő hatása van, és egy-egy díj, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a közösségegység erősödjön.” – mondta Koscsó Istvánné, a Hímző Műhely vezetője.

Elismerésükhöz szívből gratulálunk!

Feltöltő

Fel