Ünnepélyes keretek között adták át az SRK Wáberer Sportcentrumot

A műszaki átadást követően június 24-én ünnepélyes keretek között leplezték le az 1,2 milliárd forintos beruházással magánadományokból megvalósított SRK Wáberer Sportcentrumot, mely magas minőségben és a legkorszerűbb technológiák beépítésével, az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el. Az intézményben utoljára 140 évvel ezelőtt volt hasonló léptékű sportberuházás.

Az első osztályú nemzetközi kézilabda-mérkőzések, valamint kosárlabda találkozók lebonyolítására, továbbá a Református Gimnázium és Általános iskola testnevelési foglalkozásainak megrendezésére alkalmas sportaréna a tanintézet egykori diákjainak adományaiból valósult meg, Wáberer György üzletember adományozott az intézménynek, a fennmaradó összeget két másik öregdiák, Sándor József és Derczó István vállalkozók adták.

A sportcentrum átadó ünnepsége Ft. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökének igehirdetésével kezdődött, majd a Kollégium kórusa és a Szatmárnémeti Papp Aurél Művészeti Líceum szimfonikus zenekarának koncertje következett.

Ezután Dr. Stumpf István, pataki öregdiák szólt a jelenlévőkhöz.

„Alig egy évvel ezelőtt, amikor letettük ennek a csarnoknak az alapkövét akkor nem hittem, hogy egy év múlva ez fel is épülhet. Az időjárást is legyőzve egyetlen cél vezette az építőket, hogy ezt a szép otthont, a sport otthonát átadják időben. Büszke pataki diákként állok itt.

Büszke vagyok arra, hogy az alma mater az elmúlt években olyan dinamizmusról tesz tanúbizonyságot, amivel újra akarja éleszteni azokat a hagyományokat, amelyek 4-500 évig Patakot jellemezték és hogy újra akarja éleszteni a pataki szellemet.

Büszke vagyok azokra az öregdiákokra, akik sikeres gazdasági vállalkozókként jól gazdálkodtak a rájuk bízott talentumokkal és úgy gondolták, van mit visszaadni annak az alma maternek, amelynek falai között nőttek fel.

Büszke vagyok arra a nem öregdiákra is, vállalkozóra, Derczó István barátunkra, aki ugyan nem volt pataki diák, de talán elolvasta az alaptörvény egy új mondatát, mely azt mondja, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Valóban. A gazdag embereknek is tudniuk kell, hogy akkor szolgálják jól azt a közösséget ahonnan származnak, ha lehetőséget adnak azon közösség tagjainak számára, akik most nőnek fel,hogy ők is ezt megtudják később tenni.

Az ország első tornatermét ebben az Iskolakertben avatták fel, és véleményem szerint most itt avatják Észak-Magyarország egyik legszebb sportcsarnokát, köszönhetően Wáberer Györgynek, Sándor Józsefnek és mindenki másnak, aki ebben részt vett.” – mondta Dr. Stumpf István, majd a főtámogató, Wáberer György mondott avatóbeszédet.

„Életem egyik legjelentősebb napja a mai, hiszen visszajöhettem 46 év után abba az iskolába ahol érettségiztem, ahol az élethez nagyon sok mindent kaptam. Úgy gondolom, hogy mindennapi életemet átszőtte az a szellem, az a stabilitás, ami akkor Patak szívében itt élt. Ez olyan erőt adott nekem, amely nagyban hozzájárult ahhoz hogy amiket elkezdtem életem során, be is tudjam fejezni. Ezt az érzést szívesen átadnám a felnövekvő generációnak.

A munka két évvel ezelőtt kezdődött, amikor Nagy-Baló Csaba igazgató úr megkeresett engem és elmondta azt a koncepciót, amely szerint irányítani szeretné az intézményt. Ez a beszélgetés így mély nyomot hagyott bennem. Akkor ő megkért valamire, amire én azonnal igent mondtam. A kérés lényege az volt, hogy az iskola kaphasson egy sportcsarnokot, ahol a diákok kulturált sportolási lehetőségei biztosítva vannak. Mivel még akkor is a régi, több, mint száz éves tornateremben edzettek a gyerekek, így nem volt kérdéses, hogy ebben a projektben partner leszek. Ami igazán meggyőzött az az a hit volt, az a szenvedély és akarat, amellyel el tudta mondani azt, hogy ő mit akar. Én ezt hívom pataki csodának.

Nem szerettem volna, ha ennek az intézménynek az én nevem lesz a neve, de meggyőzött a tantestület arról, hogy példát kell mutatnunk. Ezért azt szeretném minden idejáró diáktól, hogy ne az jusson eszükbe, hogy ki építette ezt az intézményt, hanem az, hogy ha ő felnő és lehetősége lesz arra, hogy tenni tud az iskoláért valamit, akkor igen is tegyen érte. Ha mindenki a saját lehetőségeihez képest tesz valamit, akkor az iskola elérte azt a tekintélyét, amelyet több száz évvel ezelőtt tükrözött.

Szeretném megköszönni annak a sok embernek a munkáját, akik részt vettek ebben. Sándor József pataki öregdiák társamnak és Derczó Istvánnak. A két év alatt az együtt munkálkodás egy barátságot szült közöttünk, és ezt köszönöm nekik.

A diákoknak egyet kívánok, használják ki ezt a létesítményt! Bízok abban, hogy a következő ilyen létesítményéig nem kell száz évet várni.” – fogalmazott Wáberer György.

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány elnöke, Búzásné Nagy Gabriella is köszöntötte a jelenlévőket.

„Kiemelkedő épületet vehettek birtokba a Kollégium diákjai 140 évvel ezelőtt, amikor átadták az Iskolakerti tornacsarnokot, mely hazánk első fedett tornacsarnoka volt. Tavaly az alapkőletételkor úgy fogalmaztam, hogy több évtizedes vágya válik valóra a pataki diákságnak. Új, immár 21. századi tornacsarnok épült az Iskolakertben. A létesítmény lehetőséget ad a testnevelés órák megtartására, a kézilabda szakosztály működtetésére, sportversenyek és egyéb rendezvények szervezésére. Sportolói öltözők, a bírói és az orvosi szoba valamint egy hatalmas küzdőtér kapott helyet a sportcentrumban. Örömmel jelentem be egy év után, hogy amiről annak idején álmodni mertem csak, az a szemünk előtt valósággá vált.

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány, mint a sportot is támogató és működtető alapítvány a kitűzött célját teljesítette. A diákság és a kézilabda szakosztály rendelkezésére bocsájtja a 21. századi, minden igényt kielégítő sportcentrumát.”- mondta Búzásné Nagy Gabriella, majd köszönetet mondott a támogatóknak és az épület megálmodójának, Nagy-Baló Csaba igazgató úrnak és átadta a diákönkormányzat valamint a kézilabda szakosztály képviselőinek az intézmény jelképes kulcsát.

Ezt követően Dr. Dienes Dénes emlékezett vissza a múltbéli eseményekre és kérte Isten áldását az építőkre és építtetőkre, majd Nagy-Baló Csaba igazgató úr az iskola jeles diákja címet adományozta Wáberer Györgynek, Sándor Józsefnek, Dr. Stumpf Istvánnak és Derczó Istvánnak a munkájukért és segítségükért.

Az ünnepélyes átadó a volt pataki öregdiák, Herczku Ágnes és Bandája koncertjével ért véget.

Feltöltő

Fel