Látófát és kézilabdapályát avattak az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

Fennállásnak 25. évfordulóját ünnepli idén az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium. Az intézményben számos rendezvény és esemény kötődik szorosan a jubileumhoz. Az elmúlt nap során két különleges „ajándékot” lepleztek le. Egy több jelentéssel is bíró látófát, mely az iskola pihenőparkjában kapott helyet és egy, a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával megújult kézilabdapályát is, mely innentől erősen segíti majd az ÁVG-ben folyó utánpótlásnevelést.

A frissen leleplezett különleges motívumokkal és jelentéssel bíró látófa – mely az ÁVG pihenőparkjában található –  Égerházi László művész úr keze munkáját dicséri. Az ünnepélyes avatón sámándalokat énekeltek a diákok, majd Tóth Tamás szólt a megjelentekhez.

„Úgy gondolom, hogy minden intézménynek nagyon fontos feladata az, hogy a magyar kultúra és történelem hagyományait ápolja. A mi intézményünknek 25 éve az alapítók egy nevet adtak, ami eleve arra determinál minket, hogy ennek a névnek a kultuszát és a hozzá köthető korszaknak az emlékeit a felnövekvő diákság számára átadjuk. Véleményem szerint az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium az elmúlt 25 évben erre nagyon sokszor eredményesen tett kísérletet, de eljött az idő hogy az 1997-ben felavatott Árpád szobor mellett – mely az intézmény mellett található – a pihenőparkunkban is emeljünk egy emlékművet, amely a honfoglaló magyarság korába viszi vissza a diákjainkat. Nem feledtetve velük el azt hogy honnan érkeztünk, hogy akkor tudunk igazából erősek maradni az elkövetkező időkben, ha a gyökereinket nem feledjük el. Ezek a gyökerek pedig annyira erősek, hogy és olyan büszkeségre adó szimbólumokat rejtenek, amelyeket kötelességünk a mai ifjúság felé tárni.” – mondta Tóth Tamás igazgató, majd Égerházi László művésszel, Donkó József Sárospataki Tankerület vezetővel és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselővel közösen leleplezték a látófát.

Égerházi László alkotó így fogalmazta meg a látófán található jelképeket:
„A felavatásra került szobor mint világfa, a földanya tápláló erejéből indul ki, és az ég felé tör, melynek Y-elágazásánál minden nap újjászületik a Nap, mint a világ világa. A szobor két oldala a férfi és a nő útját mutatja. Keleti oldalán található a nőt jelképező tulipán, amelyből mint anyaölből indul ki a kettős palmettás formában növekedő életfa, amit minden reggel megvilágít és erővel tölt fel a felkelő nap. Ez egyben a minket éltető földi világ és a minket életre nevelő, tápláló anya, az alma mater szimbóluma.

Nyugati oldalán a férfi útjára utaló, a csodaszarvassá nemesülő lóval találkozhatunk, melynek agancsán a griffmadarak jelképezik, a hét mennyet, ahova mint lépcsőfokokon, a tudás megszerzéséért, a valóság meglátásáért hág fel a táltos, egészen a Nap, a kündü orcájáig, melyet az áttört sárospataki életfát ábrázoló korong hivatott megidézni. Életfa, látófa és a felkészítő tudás fája ez a szobor, a népünk jövőjének zálogát kezében tartó diákság számára.”

A látófa leleplezése után a jelenlévők átvonulta az intézmény mellé, ahol még egy fontos esemény történt.

A Magyar Kézilabda Szövetség 2018-ban határozta el azt, hogy néhány intézmény már meglévő kézilabdapályáját olyan formában újítja fel, amely még intenzívebbé teszi az utánpótlásnevelést. Nagy örömre a sok-sok intézmény közül a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium bekerült abba a 46 kiválasztott intézmény körébe, amelyek méltóak volt arra, hogy ez a megújulás megtörténhessen a pályájukon.

A sikeresen felújított kézilabdapálya átadásán Dr. Hörcsik Richárd így fogalmazott:

„Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium egyik fő erőssége a tehetséggondozás. És itt nem csak a matematikára vagy a fizikára gondolok, hanem a sportra, testnevelésre. Nagyon fontos, hogy tehetséges sportolókat neveljenek – ahogy már eddig is tették – akik megállják a helyüket az életben és a versenyágazatban is. Egy olyan utánpótlást nevelnek, ami a jövőt szolgálja, és egyben értéket is teremtenek. Ezért fontos most ez a kézilabdapálya is, mert megfelelő körülmények között tudják tanítani és felkészíteni a sportolókat, akik már évek óta jól szerepelnek a kézilabdában.”

Az országgyűlési képviselő szavai után átvágták a szalagot, majd az ÁVG kézisei egy rövid bemutatót tartottak az új pályán.

Tóth Tamás az átadó ünnepség után elmondta:

Iskolánkban a kezdetektől nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmódra való nevelésre és a sporttolásra is. Már 1993-ban, akkor még Aros János tanár úr, most már polgármester, elindította a kézilabda szakosztály és azóta folyamatosan bővült ez a képzésünk. Köszönhetően Papp Józsefnek és Vinnai Istvánnak. Már a 2000-res évek elején is országos döntőbe jutott a lány kézicsapatunk, majd az elmúlt években szinte minden alkalommal a fiú és a lány csapatunk is országos diákolimpia döntőjébe került, tavaly a lányok második helyezést értek el.

Kollégáink ezt a sikeres utat próbálják tovább szélesíteni, így a kézilabdának egy új szakága, a strandkézilabda iránt is nyitottak. Ennek köszönhetően az elmúlt 3 évben országos döntős csapatai vannak az ÁVG-nek.

Valóban úgy gondolom, hogy az utánpótlásnevelés egyik fellegvára ma Sárospatak, amit bizonyít az is, hogy több olyan diákunk volt már az elmúlt 25 évben, akik innen a Pick Szeged kézilabda csapatában folytathatták képességeik kibontakoztatását.”

Feltöltő

Fel