Sárospatak Város Önkormányzata 2018. június 29-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.


M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában

biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. június 29-én (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

 

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Javaslat Sárospatak Város hivatalos honlapja szerkesztési feladatainak ellátására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

 

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Gondozási Központ közötti használatba adási szerződés 2. módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Javaslat a Nemzeti Vár- és Kastélyprogram keretein belül megvalósuló fejlesztésekhez szükséges ingatlanvásárlásokra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Egyéb ügyek

 

Zárt ülésen:

  

1. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

2. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

3. Javaslat az augusztus 20-án adományozható kitüntetésekre
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

4. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2018. június 21.

Aros János

Feltöltő

Fel