Csengőbúcsú a Kisrefiben

A 2017/18-as tanévben 26 tanuló ballagott a Sárospataki Református Gimnázium Általános Iskolájának 8. osztályából. A diákok a szülőkkel és a pedagógusokkal közösen az iskolából a Református templomba vonultak át, ahol a szokásokhoz híven Istentisztelet keretében búcsúztak el szeretett intézményüktől.

Igét hirdetett Nagyné Nádasi Erika református lelkész tartott, akinek útra bocsátó szavai után a Füsti-Molnár Olivér az itt maradó diákság nevében búcsúzott el a ballagóktól, majd Kobál György szavalatát hallhatták a jelenlévők, ezt követően Vajda Eszter végzős osztotta meg búcsúzó gondolatait társaival, tanáraival és a szülőkkel. A ballagók az iskola zászlaját átadták az itt maradó diákság számára megőrzésre, majd Valler Anna 8. osztályos tanuló verssel búcsúzott.

Timáriné Király Sarolta tagintézmény-vezető is elbúcsúzott a ballagóktól. Beszédében visszaemlékezett az elmúlt nyolc évre és Isten áldását kérte a diákokra, majd az általános iskola pedagógusai Gyökösi Endre: Boldogságok című versével búcsúztak el a diákoktól.

Az ünnepség keretében a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumért Alapítvány Alma Mater Díjat adományozott Valler Anna és Horgonyi Jázmin ballagó diákoknak.

Kihirdetésre kerültek az iskolában megrendezett tantárgyi pontversenyek eredményei is.
Angol pontverseny:
I. helyezés (megosztva): Valler Anna és Vajda Eszter
II. helyezett: Tóth Fruzsina

Biológiai laborverseny:
I. helyezés (megosztva): Molnár Péter és Valler Anna

Kiváló tanulmányi és versenyeredményekért több tanuló is díjazásban részesült.

  • Példamutató magatartásáért, hittan, sport és humán tárgyakban elért versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményükért könyvjutalomban részesültek Fejér Abigél Erzsébet és Kövér Sára.
  • Művészeti tevékenységéért könyvjutalmat kapott Moheb Ashya Fárzin.
  • Példamutató magatartásáért és a reál tudományokban elért versenyeredményeiért könyvjutalomban részesültek Beke Veronika, Berta Karola és Zsófi Vivien.

 

Jó tanuló, jó sportoló díjban részesültek:

  • Példamutató magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, a sportban és humán versenyeken elért teljesítményéért Tóth Fruzsina.
  • Példamutató magatartásáért, kitartó szorgalmáért, a sportban nyújtott teljesítményéért és versenyeredményeiért Tóth Kamilla.

Példamutató magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, a humán és reál tárgyakban nyújtott kimagasló teljesítményéért könyvjutalmat, tantárgyi dicséreteiért pedig nevelőtestületi dicséretet kapott Vajda Eszter.

Az ünnepség végén megköszönte az iskola Tóthné Mészáros Szilvia és Vojtovicsné Oláh Éva Szülői Választmányi tagok áldozatos munkáját is, majd a ballagók szüleikkel közösen visszatértek a Kisrefi udvarára, ahol minden végzős diák egy jókívánsággal megtöltött lufit engedett a levegőbe.

Feltöltő

Fel