Sárospatak Város Önkormányzata 2018. május 25-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.


M E G H Í V Ó 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2018. május 25-én (péntek) 900 órára

a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

 

Napirend előtt:

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
    Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

1. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról és a 2018. évi pénzügyi tervéről
Előterjesztő: Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Lakatos István a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Beszámoló a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról, és a 2018. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Hercsik István a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Seres Péter a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

5. Beszámoló a Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthonban 2012-2018. tanévekben folytatott intézményi tevékenységről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

6. Beszámoló Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának 2017. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Javaslat Molnárné Dr. László Noémi Kinga Sárospatak II. számú vegyes fogorvosi körzet praxisjogával rendelkező fogorvos bejelentésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

9. Javaslat a Sárospataki Gondozási Központ beruházási kiadások előirányzatának emelésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

10. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés elfogadására (az anyag később kerül kézbesítésre)
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Javaslat a Sárospatak, Bessenyei utca 3. fsz. 1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat a Sárospatak, Rákóczi út 38. I/8. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel történő bérleti szerződés megkötésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

  

14. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évben történt ellátásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző, Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

 

15. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Egyéb ügyek

 

Zárt ülésen: 

1. Javaslat a Sárospataki Kommunális Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörére beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Egyéb ügyek 

 

Sárospatak, 2018. május 18.

Aros János

Feltöltő

Fel