Tisztújító közgyűlést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör

Május 14-én megtartotta soron következő, tavaszi és egyben tisztújító közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). A Művelődés Háza és Könyvtára fonotéka helyiségében megtartott közgyűlésen a tagság az eddigi elnökségnek szavazott bizalmat újabb három évre. Az ülés elején a résztvevők egyperces néma felállással emlékeztek meg decemberben elhunyt tagtársukról, Földényi Ferencről, az egyesület egyik alapítójáról.

A megjelent tagok elsőként elfogadták az egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A tavalyi évben is számos rendezvényt, megemlékezést bonyolított le a civil szervezet. Ezek közül is kiemelkedik a Gulágra elhurcolt sárospataki áldozatok tiszteletére emelt emléktábla avatása. Erre sikeres pályázat nyomán 2017. február 24-én került sor, amikor is Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondott avató beszédet az egyesület vendégeként. A Házelnök Úr és egy magánszemély adományából novemberben új síremléket állíttatott a SWAK Becker Andrásnak, a város 1919-es áldozatának az emlékére. A fiatal gazdálkodót (aki huszár őrmesterként szolgált az első világháborúban) a proletárdiktatúra féktelen vérengzése alatt végezték ki különös kegyetlenséggel, amikor is felakasztották a városháza kapujára. Új síremléke a római katolikus temetőben a ravatalozó előtt áll. Kiemelendő még a tavalyi évből a sikeres adománygyűjtés, az előző évivel megegyező, 330 ezer forint pénzadományt juttatott el az egyesület Beregdédára 16 rászoruló, gyermekes magyar családnak. A közösség régóta nyújt ilyen módon segítséget a kárpátaljai településen élő magyaroknak. A közgyűlés szintén egyhangú határozattal fogadta el a SWAK 2017. évi pénzügyi beszámolóját és az idei költségvetését. A szervezet 2017-ben közel 1.7 millió forintból gazdálkodott és a tavalyi évet is pozitívan, pénzmaradvánnyal zárta. A SWAK alapvetően 2018-ban is – az előző évi pénzmaradványon túl – a tagdíjakból és adományokból kívánja fedezni működési kiadásait és rendezvényei megtartásának költségeit.

A beszámolók és a költségvetés elfogadása után került sor a tisztújításra, mivel a háromtagú elnökség három évre szóló mandátuma 2018. június 15-ével lejár. A megjelent tagok egyhangúan bizalmat szavaztak az egyesületet eddig vezető elnökségnek. A döntés értelmében a Sárospataki Wass Albert Kör ügyvezetését a következő három évben is Tarnavölgyi László elnök, Demeter Péter alelnök és Fink Nándor elnökségi tag látja el. A közgyűlés köszönetet mondott eddigi munkájukért és a folytatáshoz jó egészséget és hasonló eredményességet kívánt.

A közgyűlés további részében az egyéb ügyek között pályázatokkal és támogatási kérelmekkel, illetve aktuális ügyekkel kapcsolatos tájékoztatók és bejelentések hangoztak el.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel