Csengőbúcsú a Refiben

Az idei tanévben is, amely a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának 487. tanéve, a májusi érettségi vizsgák előtt, 2018. május 5-én került sor a hagyományos Csengőbúcsúra. A gyönyörű esemény során, refis specifikumként, nemcsak a virágba borult iskolaépületnek, hanem a feldíszített csengőnek is búcsút intettek a ballagó diákok.

Az osztályok tantermi búcsúzója után tradicionális pataki diákdalokat énekelve vonultak át a végzős osztályok a zászló és az igazgatóság vezetésével a református templomba, ahol Fejér Zoltán intézményi lelkész helyezte a jelenlévők szívére a lélekemelő igét, miszerint az Istentől kapott szárnyakkal bátor sasokká kell válniuk. Sótonyi Eszter 11.A osztályos tanuló megható búcsúztatója után, amelyben a Refi „grund-jellegére”, tehát otthonosságára utalt, Pásztor Dávid 12.E osztályos diák köszönt el a ballagó évfolyam nevében, aki hangsúlyozta ezen pillanat értékét. Nagy-Baló Csaba igazgató úr ünnepi beszédében kiemelte, hogy a végzős diákok egy történelmi megújulásnak lehettek részesei, valamint hogy Patak mindig visszavárja az öregdiákokat.

Az igazgatói beszéd után a díjak átadása következett: a Tiszáninnen Református Diákja címet Bana Bíborka (12.E), a gimnázium által alapított „A Pataki Diák” díjat Pásztor Dávid (12.E), az Alma Mater Humán Díjat Pándy-Szekeres Rachel Julianna (12.A), az Alma Mater Reál Díjat Görögh Marcell (12.A) kapta meg. Ezt követően Gimnázium Jeles Diákja kitüntetést kaptak azok a végzős diákok, akik az itt töltött négy, illetve öt év alatt minden tanév végén kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal rendelkeztek.

Az istentisztelet és az ünnepség után a ballagó diákok még egy utolsó sétát tettek az iskolakertben, majd az iskolaudvarra vonulva, a csengő alatt összegyűlve örökítették meg ennek a napfényes, szeles napnak az emlékét.

További fotók >>>

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának beszámolója

Feltöltő

Fel